Filtruj
Kategorie
Darmowa dostawa
Cena
Ocena produktu
Sprzedawca
  • więcej
Autor
  • więcej
Polecane
Wydawca
  • więcej
Seria

Podręczniki do religii dla 7 klasy

Podręczniki do religii dla klasy 7 to zbiór najbardziej aktualnych opracowań dydaktycznych w pełni zgodnych z programem nauczania religii rzymskokatolickiej w siódmej klasie szkoły podstawowej. Do wybranych tytułów opracowane zostały przedmiotowe karty pracy ucznia, które wraz z zeszytami ćwiczeń znajdują się w naszej ofercie.

Właściwie opracowane podręczniki do religii do klasy 7

Podręczniki dla siódmoklasistów do religii to opracowania, dzięki którym, zgodnie z programem nauczania, uczniowie mają stawiać kolejne kroki na swojej drodze rozwoju duchowego oraz aktywnego uczestnictwa w budowaniu wspólnoty kościoła. Tematy przygotowane w podręcznikach zachęcają do samodzielnego pogłębiania wiary i odkrywania swojej tożsamości chrześcijańskiej. Dodatkowo, omawiane w podręcznikach tematy motywują do przyjęcia zasad chrześcijańskiej moralności i postępowania zgodnie z nimi w codziennym życiu. Cechą wspólną podręczników do religii dla klasy 7 szkoły podstawowej, jest atrakcyjna i angażująca forma prezentowanych treści, która korzysta np. z nauczania przez sztukę, literaturę oraz synergię z innymi przedmiotami szkolnymi.

Karty pracy i zeszyty ćwiczeń religijnie do klasy 7

Poza podręcznikami do religii w 7 klasie, w naszej ofercie znajdują się także aktualne karty pracy oraz ćwiczenia do religii dla siódmoklasistów, które w połączeniu w konkretnym tytułem podręcznika, stanowią spójną całość. Karty pracy uzupełniają oraz poszerzają poszczególne, zawarte w podręcznikach lekcje, tworząc przy okazji szeroką przestrzeń dla praktycznej, samodzielnej analizy, refleksji oraz nauki. Zadania w nich zawarte opracowane zostały w sposób dostosowany do poziomu rozwoju siódmoklasistów.

Przejrzyj naszą ofertę podręczników, kart pracy i ćwiczeń do religii dla klasy 7 i wybierz z niej właściwe tytuły do nauki.

więcej

Przygotuj się na nowy rok szkolny!

Przeczytaj więcej!