Seria Zrozumieć fizykę

Filtruj
Kategorie
Wybrani autorzy
  • więcej
Cena
Ocena

Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik do Edukacji dla bezpieczeństwa

Seria Żyję i działam bezpiecznie to podręczniki autorstwa Jarosława Słomy opracowane przez wydawnictwo Nowa Era służące do lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.

Edukacja dla bezpieczeństwa przygotowuje dzieci do odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych, kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzi. Podczas zajęć uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, a także uczą się właściwych zachowań w trakcie trwania wojny, podczas klęsk żywiołowych lub epidemii. Przedmiot ten jest obowiązkowy od VIII klasy szkoły podstawowej i jest kontynuowany w liceach i technikach.

Podręcznik Żyję i działam bezpiecznie dla uczniów szkół podstawowych jest podzielony na cztery rozdziały, z których każdy zawiera po kilka tematów zakończonych podsumowaniem informacji oraz ćwiczeniami praktycznymi. W tej części autor poświęcił szczególną uwagę edukacji w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z kolei podręcznik Żyję i działam bezpiecznie do liceum i technikum zawiera obszerny opis zasad udzielania pierwszej pomocy, uczy opatrywania ran oraz wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Spora część podręcznika dotyczy także dziedziny reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z wojną lub kataklizmem. Zapoznaje ucznia z prawidłowymi reakcjami na tego typu niebezpieczne sytuacje.

Każdy podręcznik ma dedykowany zeszyt ćwiczeń, który, dzięki praktycznym zadaniom, umożliwia sprawne powtórzenie materiału przerabianego na lekcji i zapamiętanie najważniejszych wiadomości.

Żyję i działam bezpiecznie - o serii

Podręczniki Żyję i działam bezpiecznie wydawnictwa Nowa Era charakteryzują się przejrzystym układem treści i grafiki. Zostały napisane prostym i zrozumiałym językiem, a najważniejsze pojęcia, definicje oraz informacje warte zapamiętania zostały odpowiednio wyróżnione. Książki bogate są także w ilustracje poglądowe, wykresy, schematy i infografiki, które ułatwiają przyswajanie wiedzy i ułatwiają naukę. Zadania zawarte w książce i w ćwiczeniach dodatkowo ćwiczą zdobyte umiejętności oraz zostały skonstruowane tak, aby można je było wykonać w możliwie krótkim czasie. 

Zapoznaj się z naszą ofertą nowoczesnych podręczników Żyję i działam bezpiecznie, które są wygodne w użytkowaniu oraz lubiane zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów.

więcej

Przeczytaj więcej o podręcznikach

Dowiedz się więcej!