Regulamin Sklepu Internetowego empik.com

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Rejestracja

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 4. Aplikacja mobilna

 5. Informacje o produktach

 6. Warunki składania i realizacji zamówień

 7. Modyfikacje zamówienia

 8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 9. Dodatkowa autoryzacja płatności

 10. Realizacja zamówień

 11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 12. Warunki gwarancji

 13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 14. Zwrot należności Klientom

 15. Promocje

 16. Dane osobowe

 17. Newsletter

 18. Reklamacje

 19. Postanowienia końcowe

 1. Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;

 2. Załącznik nr 2 (wersja archiwalna) – określający szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik („Regulamin Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej");

 3. Załącznik nr 3 – określający zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik;

 4. Załącznik nr 4 – określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com;

 5. Załącznik nr 5 – określający zasady sprzedaży Gier Cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;

 6. Załącznik nr 6 – określający zasady świadczenia usługi „Marketplace”.

 7. Załącznik nr 7 – określający zasady korzystania z formy płatności "Raty z Alior Bankiem"

 8. Załącznik nr 8 – określający zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Go

 9. Załącznik nr 9 - określający zasady Programu Ochrony Kupujących

 

Sklep internetowy empik.com jest prowadzony przez:

Empik – spółka pod firmą Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł wpłaconym w całości.

 

SŁOWNICZEK:

AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed korzystaniem z Ebooków wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

Adobe Digital Editions (ADE) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca odczyt Ebooków (PDF i EPUB) chronionych AADRM. Aplikacja nie jest dostępna w polskiej wersji językowej (informacja aktualna na dzień 31 maja 2017 r.).

Album mp3 – płyta w wersji cyfrowej (plik ZIP zawierający utwory w formacie plików mp3). Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w postaci jednego pliku do pobrania na urządzenie Klienta.

Aplikacja Mobilna – aplikacja Empik umożliwiająca korzystanie z konta Klienta i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym empik.com, dostępna pod nazwą „empik” do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android;

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego empik.com oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.empik.com/pomoc/kontakt.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym empik.com mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.). Ebooki dostępne w Abonamencie mają postać wyłącznie plików cyfrowych.

Ekarta Prezentowa – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym empik.com, z wyłączeniem Abonamentów Empik Go, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Ekarta w momencie pierwszej płatności jest przypisywana do konta Klienta w postaci środków zgromadzonych na „Twoich środkach” o wartości odpowiadającej Ekarcie Prezentowej.

EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

Gra Cyfrowa – gra w wersji elektronicznej (cyfrowej), niezapisanej na nośniku materialnym (tj. niezapisana np. na płycie CD, DVD), udostępniana w postaci pliku do pobrania ze Sklepu Internetowego empik.com lub kodu aktywującego do użycia na dedykowanej platformie elektronicznej dystrybucji gier (np. kod aktywacyjny przeznaczony dla platformy Steam).

Karta Prezentowa Empik – bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci plastikowej karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com, z wyłączeniem Abonamentów Empik Go, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty lub wartości środków zdeponowanych na karcie.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie z aplikacji mobilnej Empik Go oraz Sklepu Internetowego empik.com

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Sochaczewie (96-500), przy ul. Olimpijskiej 16, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com.

MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę Amazon.com.

Muzyka mp3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, a także audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisane na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD), w tym Albumy mp3 i Utwory mp3.

One click buy – jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik, dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów i pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym empik.com. Przechowywanie danych dotyczących kart płatniczych oraz rozliczanie transakcji kartami płatniczymi w ramach One click buy następuje za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami wydawcy karty. Sklep Internetowy empik.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów (kwotowych lub liczbowych) dziennych transakcji zarejestrowanymi kartami. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności – w tym celu konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji w Koszyku podczas składania zamówienia albo wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce „Twoje konto” w sekcji dotyczącej zarządzania kartami płatniczymi; dane zarejestrowanej karty zostaną niezwłocznie usunięte przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay. W przypadku dokonania płatności po raz pierwszy kartą płatniczą w Sklepie Internetowym empik.com zostanie pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która w przypadku skutecznego pobrania, zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Empik podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Salon Empik – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Empik lub przez osoby bądź podmioty związane z Empik umowami o współpracy. Lista Salonów Empik dostępna jest w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Lista salonów empik”. W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego, wybrany przez Klienta Salon Empik jest punktem odbioru dla takiego zamówienia.

Sklep Internetowy empik.com – prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową empik.com.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym empik.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Twoje środki – funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com zawierająca informację o zgromadzonych środkach pochodzących z Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik oraz wpłaty dokonanej przez jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik. Środki zgromadzone na „Twoich środkach” stanowią równowartość złotówek i umożliwiają opłacanie zamówień w Sklepie Internetowym empik.com. W ramach tej funkcjonalności Klient ma dostęp do historii dokonanych operacji na środkach.

Utwór mp3 – utwór w wersji cyfrowej w formacie mp3.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com;
  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com i z Aplikacji Mobilnej;
  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Empik i dostępne w Sklepie Internetowym empik.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego empik.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego empik.com, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com (w tym za pomocą Aplikacji Mobilnej) zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego empik.com lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego empik.com do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego empik.com nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 5. Sklep Internetowy empik.com, w celu wyznaczenia odległości od Salonów Empik, wykorzystuje dane geograficzne przekazane przez Navigo sp. z o.o. Odległość pomiędzy kodem pocztowym podanym przez Klienta, a Salonami Empik, jest przybliżoną odległością mierzoną w linii prostej. Empik dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawności informacji o odległości od Salonów Empik, jednakże Empik zwraca uwagę, że informacje te mają jedynie charakter orientacyjny (obliczenia dokonywane są w oparciu o obszary objęte danym kodem pocztowym).
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym empik.com umożliwia Klientowi:
 2. Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
 3. Przeglądanie historii zamówień;
 4. Zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 5. Przechowywanie i dokonywanie płatności za pomocą zakładki „Twoje środki”;
 6. Korzystanie z kodów rabatowych;
 7. Dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
 8. Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 9. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić online lub za pomocą Aplikacji Mobilnej formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Empik, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 11. Rejestracja w Sklepie Internetowym empik.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Empik umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 12. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 13. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym empik.com i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 14. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego empik.com należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Empik o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 15. Empik jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Empik jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego empik.com powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Empik zgodnie z treścią zamówienia.
 16. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym empik.com. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 17. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Empik. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Empik zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 18. Od decyzji Empik o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Empik. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego empik.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym empik.com tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego empik.com widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego empik.com. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym empik.com. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym empik.com, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym empik.com (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Empik z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
 5. Empik jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym empik.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym empik.com.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym empik.com. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy empik.com nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Empik nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com.
 7. Empik niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym empik.com narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Empik za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego empik.com oraz informując, na czym polega naruszenie.
 8. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Empik z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Empik bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym empik.com Empik jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Empik, Sklepu Internetowego empik.com lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Empik.com. Udzielona Empik licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Empik jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Empik powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com).
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym empik.com; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
  2. jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór w Salonie Empik zamówienia opłaconego zgóry; przekazanie przez Klienta kodu osobie trzeciej jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na wydanie zamówienia w Salonie Empik osobie, która kod posiada; W takim wypadku Empik oraz podmioty prowadzące Salony Empik są uprawnione do wydania zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu Empik;
  3. kodu przypisanego do Ekarty Prezentowej; Empik nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Ekarty Prezentowej Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Empik, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowej Ekarty Prezentowej.

 

§4. Aplikacja mobilna

 1. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).
 2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.
 3. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Klient może w szczególności: przeglądać asortyment Sklepu Internetowego empik.com, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Sklepie Internetowym, składać zamówienia za pomocą Koszyka i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w Aplikacji Mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Mobilnej. Empik informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne Aplikacja Mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, jakie są dostępne poprzez serwis internetowy empik.com.
 4. Złożenie zamówienia za pomocą Aplikacji Mobilnej możliwe jest wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych. Rejestracja może być dokonana za pomocą Aplikacji Mobilnej lub w serwisie internetowym empik.com – zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.
 5. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego empik.com dla Klienta korzystającego z Aplikacji Mobilnej.
 6. Klient może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza jednakże usunięcia konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com. Usunięcie konta następuje zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.

 

§5. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Empik zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Empik może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym empik.com nie są cenami obowiązującymi w Salonach Empik i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Salonach Empik.

 

§6. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Salonie Empik – wybrać Salon Empik, w którym zamówienie zostanie odebrane;
  5. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  7. wybrać formę płatności;
  8. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, Album mp3, Utwór mp3 lub Gra Cyfrowa, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com w zakładce „Twoje konto” (sekcja „Produkty cyfrowe”). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego empik.com może pobrać go na swoje urządzenie końcowe.
 5. Empik nie prowadzi w Sklepie Internetowym empik.com sprzedaży hurtowej. Empik uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym empik.com, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Empik za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Empik warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego empik.com.
 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Empik oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Empik niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Empik zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Empik o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Empik do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Empik ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Empik otrzymania zamówienia). W przypadku, wktórym Empik nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Empik nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Empik dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym empik.com jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 10. Empik zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.
  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w Salonie Empik;
  4. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w Salonie Empik, we wskazanej placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Empik zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Empik zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Empik jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 12. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Empik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Empik i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

§7. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 niniejszego regulaminu.

 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Salonu Empik) lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.

 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego empik.com w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

 

§8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym empik.com mogą być opłacone:
  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
  2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „ Formy płatności” w Sklepie Internetowym empik.com oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.
 5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
 6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Empik, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik, pożyczką gotówkową, Ekartą Prezentową (dotyczy Klientów zarejestrowanych), Kartą Prezentową Empik (dotyczy Klientów zarejestrowanych), a także za pomocą środków zgromadzonych na „Twoich środkach” (dotyczy Klientów zarejestrowanych).
 7. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:
  1. w przypadku odbioru we wskazanym przez Klienta Salonie Empik: gotówką, kartą płatnicza akceptowaną przez Empik lub Kartą Prezentową Empik;
  2. w pozostałych przypadkach (Paczkomaty Inpost, kurier pocztowy, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Formy płatności”).
 8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Empik pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 niniejszego regulaminu).
 9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com.
 10. Każdorazowo środki gromadzone przez Klienta w ramach „Twoich środków” nie mogą przekroczyć równowartości 5 000 (pięć tysięcy) złotych.
 11. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno:
  1. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i przelewu bankowego, lub
  2. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i karty płatniczej lub
  3. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik.
 12. Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia.
 13. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego empik.com lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym empik.com.
 14. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 15. Szczegółowe zasady korzystania z pożyczki gotówkowej określone zostały w zasadach korzystania z formy płatności „Raty z Alior Bankiem" stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
 16. Szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik zostały określone w regulaminie Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 17. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Ebook, na Muzyke mp3, Grę Cyfrową, produkty prepaid lub bilety.
 18. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą pożyczki gotówkowej za zamówienia na Ebook, na Muzykę mp3, Grę Cyfrową, produkty prepaid, bilety, Zapowiedzi lub Wznowienia, a także za zakup Ekarty Prezentowej lub Karty Prezentowej.
 19. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą przez Klienta bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, przy każdej transakcji zostanie pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która – w przypadku skutecznego pobrania – zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

 

§9. Dodatkowa autoryzacja płatności

 1. Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności:
  1. środkami zgromadzonymi w ramach „Twoich środków”
  2. kartą kredytową, która:
   1. została zarejestrowana w Sklepie Internetowym empik.com w ramach opcji One click buy;
   2. nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;
   3. nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.
 2. Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfroweego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany Klientowi poprzez SMS na numer telefonu oraz na adres e-mail wskazane podczas składania zamówienia.
 4. Ważność każdego Kodu Autoryzacyjnego wynosi 30 minut od momentu jego otrzymania.

 

§10. Realizacja zamówień

 1. Empik zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Salonu Empik, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Salonu Empik, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.

 3. Do odbioru w Salonie Empik przedmiotu zamówienia opłaconego z góry wymagane jest podanie przez Klienta unikalnego kodu. Kod przekazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

 4. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Empik może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Empik wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 

§11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Empik jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Empik w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Empik, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Empik i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
  1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).
  2. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Salonie Empik, reklamacje należy składać w tym Salonie Empik, w którym nastąpił odbiór tego produktu lub stosownie do postanowień 3.1. powyżej. Reklamacje na produkty z kategorii elektronika należy zgłaszać́ wyłącznie na adres Magazynu stosownie do postanowień́ 3.1. powyżej.
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Empik z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Empik wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Empik może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Empik z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Empik za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Empik za nabycie danego produktu.

 

§12. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Empik mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Empik nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.
 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Empik może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Empik;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.

 

§13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego empik.com (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym empik.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Empik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Empik zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Empik, Empik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Empik, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
  1. w Salonie Empik – podczas odbioru przesyłki;
  2. po odebraniu przesyłki w Salonie Empik lub dostarczonej Pocztą Polską, lub kurierem, lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen, do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do Magazynu; w przypadku produktu odebranego w Salonie Empik możliwy jest również zwrot w tym samym Salonie Empik.
 8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Empik informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

 

§14. Zwrot należności Klientom

 1. Empik dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost;
  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie Empik;
  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Empik zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Empik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Empik dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Empik na:
  1. rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
   1. z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej; Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie  właściwej dyspozycji za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie Klienta („Twoje konto”). W takim wypadku zwrot pieniędzy następuje jedynie bezpośrednio na „Twoje środki”. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko zarejestrowani Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej. 
   2. przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej
  2. „rachunek Klienta w banku/SKOK-u, jeżeli zamówienie było opłacone za pomocą pożyczki gotówkowej. Zwrot środków z tytułu zamówienia opłaconego za pomocą pożyczki gotówkowej nie oznacza anulowania umowy pożyczki, którą Klient zawarł z Bankiem
  3. „Twoje środki” – jeśli zamówienie było opłacane za pomocą Ekarty Prezentowej lub środków zgromadzonych na „Twoich środkach”.
 4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i „Twoich środków”) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie opłacone za pomocą różnych form płatności, pieniądze zostaną zwrócone w pierwszej kolejności w formie Karty Prezentowej Empik lub w formie środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na koncie Klienta lub w innej formie z wykorzystanych form płatności, jeśli Klient zdecyduje inaczej. Wprzypadku częściowego zwrotu za zamówienie, jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub w formie Karty Prezentowej Empik.
 5. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówienie Kartą Prezentową Empik, a:
  1. termin ważności takiej karty upłynie i/lub
  2. rozliczenie za zwracane produkty doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik, tj. 500 zł,
   Empik zwróci należną kwotę w formie Ekarty Prezentowej.
 6. Jeśli zamówienie było opłacone z „Twoich środków” (zasilonych za pomocą karty płatniczej lub przelewem) to pieniądze będą zwracane na „Twoje środki”.
 7. Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Empik należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Empik numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Empik takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Empik należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.
 8. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Empik, a zamówienie:
  1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie Empik;
  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.
 9. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej lub Ekarty Prezentowanej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, Ekarty Prezentowej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Empik zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

 

§15. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego empik.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym empik.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

 

§16. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym empik.com (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym empik.com), przetwarzane są przez Empik S.A. z adresem siedziby: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Empik, które wymagają podania danych osobowych. Empik przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.
 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 

§17. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Empik oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Empik i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Empik i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

 

§18. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego empik.com

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego empik.com lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Empik:
  1. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  2. za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
  3. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§19. Postanowienia końcowe

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Empik, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Empik, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Empik.
 4. Empik dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego empik.com były na najwyższym poziomie, jednakże Empik nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego empik.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego empik.com. Empik dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego empik.com było dokonywane w godzinach nocnych.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Empikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Empik w ramach Sklepu Internetowego empik.com na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego empik.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy empik.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy empik.com do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego empik.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 8. Językiem umów zawieranych z Empik jest język polski.
 9. Empik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com.
 10. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym empik.com (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Empik poinformuje poprzez komunikat wSklepie Internetowym empik.com oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 11. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym empik.com (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 12. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej empik.com.
 14. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;
  2. Załącznik nr 2 – określający szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik („Regulamin Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej");
  3. Załącznik nr 3 – określający zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik;
  4. Załącznik nr 4 – określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com;
  5. Załącznik nr 5 – określający zasady sprzedaży Gier Cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;
  6. Załącznik nr 6 – określający zasady świadczenia usługi „Marketplace”.
  7. Załącznik nr 7 – określający zasady korzystania z formy płatności „Raty z Alior Bankiem”.
  8. Załącznik nr 8 – określający zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Go
  9. Załącznik nr 9 - określający zasady Programu Ochrony Kupujących