Regulamin Sklepu Internetowego empik.com obowiązujący od dnia 23.01.2023

Spis treści:

 1. Jakie informacje znajdziesz w tym Regulaminie

 2. EmpikPlace – kupuj korzystnie nie tylko od Empiku

 3. Czego potrzebujesz, aby rozpocząć zakupy

 4. Jak złożyć zamówienie

 5. Jak zapłacić za złożone zamówienie

 6. Realizacja zamówień i dostawa

 7. Ograniczenia dotyczące zamówień

 8. Promocje

 9. Zwrot płatności

 10. Jak odstąpić od umowy (zwrócić produkt)

 11. W jaki sposób dokonać reklamacji produktu  

 12. W jaki sposób dokonać reklamacji działania Sklepu

 13. Skorzystanie z gwarancji

 14. Rezerwacja produktów w Salonach Empik

 15. Kontakt

 16. Dane osobowe

 17. Zmiana Regulaminu

 18. Kim jesteśmy

 19. Rozwiązywanie sporów

 

1
Jakie informacje znajdziesz w tym Regulaminie:
 

 1. Szczegółowy opis funkcjonalności sklepu internetowego empik.com (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz aplikacji mobilnej Empik;
 2. Jak krok po kroku zrealizować udany zakup;
 3. Informacje o Twoim prawie do odstąpienia od zawartej umowy;
 4. Szczegółowy opis procedury zwrotu produktów oraz ich reklamacji;
 5. Inne wskazówki przydatne podczas zakupu.

Część postanowień tego Regulaminu odnosi się wyłącznie do osób fizycznych korzystających ze Sklepu – zwanych dalej „Konsumentami”, którzy:

 1. Dokonują zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; lub
 2. Dokonują zakupów w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale niemających dla Ciebie charakteru zawodowego, który wynikałby w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.

 

2
EmpikPlace – kupuj korzystnie nie tylko od Empiku

 1. W ramach Sklepu możesz odnaleźć produkty sprzedawane zarówno przez Empik, jak i przez innych Sprzedawców, działających w ramach usługi EmpikPlace (marketplace) – dalej zwanymi „Sprzedawcami EmpikPlace”, dlatego w tym Regulaminie znajdziesz również opis zasad dotyczących zakupów w ramach EmpikPlace.
 2. Wszyscy Sprzedawcy EmpikPlace są przedsiębiorcami, a zatem jako Konsument będziesz mógł skorzystać z przysługujących Ci praw. 
 3. Warunki umowy sprzedaży produktu, takie jak cena, termin realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy uzgadniasz bezpośrednio ze Sprzedawcą EmpikPlace. Sprzedawca EmpikPlace odpowiada też za obsługę po realizacji transakcji sprzedaży oraz za przekazanie Ci informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa skrupulatnie weryfikujemy wszystkich Sprzedawców EmpikPlace, tak aby spełniali najwyższe standardy Sklepu, a zakupy  i proces obsługi zamówień przebiegały bezproblemowo. 
 5. Pamiętaj jednak, że jako Empik nie jesteśmy stroną umów które zawierasz ze Sprzedawcami EmpikPlace, nie odpowiadamy zatem treść i warunki umowy sprzedaży produktu zawarte ze Sprzedawcą EmpikPlace, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jej wykonanie. Tym niemniej, aby zapobiec wszelkim nieprzyjemnym sytuacjom, umożliwiamy przyznanie rekompensat Konsumentom, którzy na skutek nieuczciwego działania Sprzedawcy EmpikPlace ponieśli szkodę - odbywa się to na zasadach określonych w Załączniku nr 1 „Program Ochrony Kupujących”.

 

3
Czego potrzebujesz, aby rozpocząć zakupy

 1. Aby móc w pełni korzystać ze Sklepu musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, albo być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Możesz również korzystać ze Sklepu bez osiągnięcia pełnoletniości, ale warunkiem jest ukończenie 13 roku życia. W takiej sytuacji korzystanie przez Ciebie ze Sklepu możliwe jest w zakresie zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. zakup zeszytu, książki) lub gdy uzyskasz zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 3. Do realizacji zakupów w naszym Sklepie nie potrzebujesz specjalnego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Dodatkowo, potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Oferujemy dwie podstawowe możliwości składania zamówień:
  1. drogą elektroniczną:
   1. po zalogowaniu się na swoje konto (po uprzedniej rejestracji według instrukcji umieszczonej na stronie pomocy  https://www.empik.com/pomoc);
   2. po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych, bez dokonywania rejestracji;
  2. drogą telefoniczną: 
   1. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta +48 22 462 72 50; (koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z posiadanym przez Ciebie pakietem taryfowym u dostawcy usług telekomunikacyjnych).
 5. Ponadto w przypadku niektórych produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Empik możesz dokonać rezerwacji (elektronicznie lub telefonicznie), aby zakupić produkt w wybranym salonie Empik. Zasady dotyczące rezerwacji produktów w salonach Empik znajdziesz w dalszej części Regulaminu.
 6. Założenie konta umożliwi Ci dostęp do wielu dodatkowych funkcjonalności, w tym historii zakupów lub umożliwi wystawianie recenzji produktom sprzedawanym w Sklepie. Więcej informacji na temat tych funkcjonalności oraz obsługi konta klienta znajdziesz na stronie pomocy https://www.empik.com/pomoc
 7. Możesz także skorzystać z aplikacji mobilnej, która jest dostępna do nieodpłatnego pobrania ze sklepów z aplikacjami mobilnymi, takimi jak Google Play, App Store lub AppGallery (w każdej chwili możesz sprawdzić dostępność aplikacji mobilnej na  https://www.empik.com/app). Do prawidłowego funkcjonowania aplikacja wymaga urządzenia przenośnego z dostępem do Internetu i wyposażonego w aktualny system operacyjny iOS albo Android. 
 8. Złożenie zamówienia za pomocą aplikacji mobilnej możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów. Rejestracja może być dokonana za pomocą aplikacji mobilnej lub w Sklepie.
 9. Pamiętaj, aby na bieżąco aktualizować aplikację mobilną - to zapewnieni jej prawidłowe funkcjonowanie. Najnowsze aktualizacje będą udostępniane w sklepach z aplikacjami mobilnymi.

 

4
Jak złożyć zamówienie

 1. Aby złożyć zamówienie drogą elektroniczną:
  1. możesz zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji – decyzję możesz podjąć na każdym etapie składania zamówienia;
  2. wybierz produkty, które chcesz zamówić, a następnie kliknij przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny):
   1. informacje o Sprzedawcy widoczne są w karcie produktu i przed kliknięciem przycisku „Dodaj do koszyka” (lub równoznacznego), a wybierasz spośród produktów od Empik lub od jednego ze Sprzedawców EmpikPlace. Wybór Sprzedawcy należy do Ciebie;
   2. w koszyku możesz jednocześnie umieścić produkty bezpośrednio od Empik oraz od różnych Sprzedawców EmpikPlace. W ten sposób możesz złożyć zamówienia na poszczególne produkty u wielu Sprzedawców;
  3. wybierz sposób dostawy, podając wymagane dane:
   1. jeśli składasz zamówienie jednocześnie u kilku Sprzedawców, wybierasz każdorazowo sposób dostawy spośród tych, które oferuje dany Sprzedawca EmpikPlace;
  4. wybierz formę płatności;
  5. kliknij przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”– w zależności od wyboru formy płatności (lub równoznaczne); w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);
  6. następnie na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. Aby złożyć zamówienie drogą telefoniczną:
  1. skontaktuj się z Centrum Wsparcia Klienta pod numerem +48 22 462 72 50 (koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzystasz);
  2. jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz podać adres e-mail użyty do rejestracji w Sklepie;
  3. wskaż dokładnie produkt, który chcesz zamówić;
  4. wybierz sposób realizacji zamówienia – formę płatności i sposób dostawy – spośród opcji wskazanych przez konsultanta;
  5. potwierdź zamówienie po jego podsumowaniu przez konsultanta;
  6. w trakcie rozmowy poprosimy Cię o zaakceptowanie treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Treść Regulaminu wyślemy także na wskazany przez Ciebie adres e-mail;
  7. w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną, przekażemy Ci następujące informacje:
   1. główne cechy świadczenia;
   2. oznaczenie sprzedającego;
   3. łączną cenę za produkty wraz z ceną dostawy;
   4. informacje o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy;
   5. czasie trwania umowy.

 

5
Jak zapłacić za złożone zamówienie

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT, podawane są w złotych i nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku, przed ostatecznym złożeniem przez Ciebie zamówienia.
 2. Pamiętaj, że ceny produktów w Sklepie mogą się różnić od cen w salonach stacjonarnych Empik.
 3. Zamówienia złożone w Sklepie możesz opłacić z góry (przedpłata na poczet zamówienia – dalej zwana także jako „płatność z góry”) lub przy odbiorze przedmiotu zamówienia (zwana dalej „płatnością z dołu”). W przypadku zamówień z dostawą za granicę oraz produktów cyfrowych dopuszczalna jest wyłącznie płatność z góry. 
 4. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są zawsze widoczne w trakcie składania zamówienia. Dostępność danej formy płatności może zależeć od Sprzedawcy, rodzaju kupowanego produktu, wartości zamówienia oraz wybranego sposobu dostawy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem: https://www.empik.com/pomoc/formy-platnosci.
 5. Mając na uwadze Twoją wygodę, płatność z góry możesz zrealizować na wiele różnych sposobów: przelewem bankowym, kartą płatniczą, BLIK-iem, Portfelem mobilnym (Apple Pay i Google Pay), płatnością odroczoną, ratami przez Internet oraz za pośrednictwem jednego z operatorów płatności akceptowanych przez Empik. Aktualnie dostępne sposoby płatności oraz listę operatorów płatności akceptowanych przez Empik znajdziesz pod adresem:  https://www.empik.com/pomoc/formy-platnosci.
 6. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możesz również opłacić zamówienie Kartami Prezentowymi Empik oraz za pomocą środków zgromadzonych na „Dostępnych Środkach”. Więcej informacji o rodzajach Kart Prezentowych Empik i o tym, jak możesz ich użyć, znajdziesz w zakładce https://www.empik.com/kartyprezentowe/platnosci oraz w Regulaminie Karty Prezentowej Empik i eKarty Prezentowej.
 7. Płatność przy użyciu Kart Prezentowych Empik lub za pomocą środków zgromadzonych na „Twoich Środkach” możesz połączyć z jedną, inną metodą płatności.
 8. Płatność z dołu możesz zrealizować:
  1. w przypadku odbioru zamówienia we wskazanym przez Ciebie salonie Empik: gotówką, BLIKIEM, kartą płatniczą akceptowaną przez Empik lub Kartami Prezentowymi Empik;
  2. w pozostałych przypadkach: gotówką (niektórzy przewoźnicy akceptują również karty płatnicze lub płatność BLIK-iem; szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem  https://www.empik.com/pomoc/formy-platnosci).
 9. Wybierając płatność za zamówienie z góry, opłać zamówienie nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane, a my nie będziemy w stanie zagwarantować Ci dostępności produktu. Uregulowanie płatności oznacza wpływ środków na konto Empik lub Sprzedawcy EmpikPlace, albo otrzymanie potwierdzenia od operatora płatności, a nie moment samego zlecenia płatności.

 

6
Realizacja zamówień i dostawa

 1. Karty produktów w Sklepie, opisy produktów oraz informacje o cenie i dostępności produktów nie stanowią oferty Empiku lub Sprzedawców EmpikPlace w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Oznacza to, że poprzez samo złożenie zamówienia w Sklepie, nie zawierasz umowy sprzedaży z Empikiem lub Sprzedawcą EmpikPlace – a jedynie składasz zapytanie ofertowe dotyczące określonego produktu w cenie i o cechach podanych w karcie produktu dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia wyślemy na podany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie otrzymania Twojego zamówienia przez Empik lub Sprzedawcę EmpikPlace. Nie jest ono równoznaczne z przyjęciem Twojej oferty przez Empik lub Sprzedawców EmpikPlace.
 4. Na podany przez Ciebie adres e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, wyślemy wiadomość z potwierdzeniem bądź odrzuceniem przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Empiku lub Sprzedawcy EmpikPlace o przyjęciu Twojej oferty. Oznacza to, że z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zawierasz umowę z Empikiem lub Sprzedawcą EmpikPlace dotyczącą tego zamówienia i od tej pory cena i opis produktu stają się wiążące dla Stron umowy.
 6. Jeśli dokonałeś przedpłaty z góry na poczet zamówienia, a Empik lub Sprzedawca EmpikPlace nie przyjmie Twojego zamówienia, wszelkie płatności uiszczone za nieprzyjęte zamówienie zostaną Ci zwrócone zgodnie z regulaminem. Szczegóły dotyczące procedury zwrotów środków znajdziesz poniżej w regulaminie.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Tobą a Empikiem lub Sprzedawcą EmpikPlace dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Ciebie w zamówieniu.
 8. Empik i Sprzedawcy EmpikPlace zamieszczają na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nadadzą przesyłkę z przedmiotem zamówienia. Taka informacja wskazuje na czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia i dokonania przez Ciebie pełnej płatności (w przypadku przedpłaty z góry na poczet zamówienia – po otrzymaniu przez Empik lub Sprzedawcę EmpikPlace pełnej płatności lub po potwierdzeniu przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania pełnej płatności) do chwili wysłania do Ciebie przedmiotu zamówienia. Po złożeniu zamówienia, otrzymasz informację o przewidywanym czasie dostarczenia zamówienia, uwzględniającym wybrany przez Ciebie sposób dostawy oraz dostępność produktu. Termin dostarczenia zamówienia potwierdzimy Ci mailem po przejęciu zamówienia do realizacji. 
 9. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według Twojego wyboru – do wybranego przez Ciebie salonu Empik (tylko jeśli kupisz produkt od Empiku – ten sposób dostawy nie jest dostępny przy zakupie od Sprzedawcy EmpikPlace), za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innych akceptowanych metod dostaw, które znajdziesz pod tym linkiem:  https://www.empik.com/pomoc/warunki-dostawy.
 10. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat metod dostaw znajdziesz pod tym linkiem:  https://www.empik.com/pomoc/warunki-dostawy.
 11. Pamiętaj, że poszczególni Sprzedawcy EmpikPlace mogą oferować tylko niektóre z wymienionych wyżej sposobów dostawy. Informację na temat dostępnych metod dostawy u Sprzedawców EmpikPlace znajdziesz na karcie produktu w zakładce dostawa i płatność.
 12. W trakcie realizacji zamówienia otrzymasz na adres e-mail komunikację dotyczącą bieżącego przebiegu realizacji zamówienia (status zamówienia). 
 13. Terminowy odbiór zamówienia jest bardzo ważny. Jeśli przynajmniej 3 razy nie odbierzesz zamówienia w terminie lub więcej niż 4 zamówienia oczekują na Twój odbiór w salonie, odpowiednio Empik lub Sprzedawca EmpikPlace może ograniczyć Ci w przyszłości wybór płatności lub form odbioru zamówień.
 14. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Empiku mogą wystąpić niespodziewane trudności z realizacją zamówienia przez Empik, wynikające z problemów z dostępnością zamówionego produktu. W wypadku wystąpienia takiej sytuacji:
  1. poinformujemy Cię o problemach związanych z realizacją zamówienia;
  2. zaproponujemy wydzielenie części zamówienia, jeśli pomoże to w przyspieszeniu jego realizacji;
  3. możesz zdecydować o anulowaniu zamówienia;
  4. pomożemy Ci w znalezieniu alternatywnych produktów lub poinformujemy Cię o dostępności produktu u Sprzedawców EmpikPlace;
  5. spróbujemy wspólnie znaleźć inne rozwiązanie.

 

7
Ograniczenia dotyczące zamówień

 1. Aby zapewnić Ci jak najszerszy dostęp do produktów sprzedawanych w Sklepie, Empik i Sprzedawcy EmpikPlace nie prowadzą sprzedaży hurtowej lub w celu dalszej odsprzedaży. Oznacza to, że Empik i Sprzedawcy EmpikPlace mogą wprowadzić limit maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów objętych jednym zamówieniem (dla jednego Klienta). Informacje o limicie obowiązującym dla danego produktu znajdziesz po dodaniu go do koszyka.
 2. Jeśli jednak potrzebujesz, dla własnych celów, zamówić dany produkt w liczbie przekraczającej dopuszczalny dla niego limit, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza:  https://www.empik.com/b2b, aby ustalić warunki realizacji takiego zamówienia. Po uzgodnieniu warunków otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Jeśli nie jesteś Konsumentem, a Twoje zamówienie lub zamówienia wskazują na to, że zamawiasz produkty w celu ich dalszej odsprzedaży, Empik lub Sprzedawca EmpikPlace może je anulować.

 

8
Promocje

 1. Produkty sprzedawane przez Empik lub Sprzedawców EmpikPlace mogą być objęte akcjami promocyjnymi (zwanymi dalej: „Promocjami”).
 2. Zasady poszczególnych Promocji opisane są w odrębnych regulaminach Promocji.
 3. Promocje nie łączą się, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 4. Produkty dostępne w asortymencie Sprzedawców EmpikPlace nie podlegają promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać dla produktów kupowanych bezpośrednio od Empiku (na empik.com, w salonach Empik lub w aplikacji Empik) – i odwrotnie. Niemniej zasady poszczególnych promocji dotyczących produktów sprzedawanych bezpośrednio przez Empik mogą dopuszczać udział Sprzedawców EmpikPlace.

 

9
Zwrot płatności

 1. Dokonamy zwrotu Twoich należności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni, w przypadku:
  1. anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. odstąpienia od umowy;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  4. nieprzyjęcia Twojego zamówienia (oferty), w przypadku dokonania płatności z góry (przedpłaty na poczet zamówienia). 
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu, w jakim zamówienie zostało opłacone, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami. Zwrotu płatności możemy dokonać poprzez:
  1. przelew na Twój rachunek, jeśli zamówienie zostało opłacone:
   1. z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej;
   2. przy odbiorze;
  2. zasilenie salda „Dostępne Środki”, jeśli zamówienie zostało opłacone za pomocą eKart prezentowych Empik lub środków zgromadzonych na „Dostępnych Środkach”;
  3. zwrotu w salonie Empik zgodnie z metodą płatności– jeśli zamówienie zostało opłacone przez Ciebie przy odbiorze.
 3. Jeśli zamówienie zostało opłacone przy użyciu różnych form płatności, to zwrócimy Ci środki proporcjonalnie do form, z jakich skorzystałeś, dokonując płatności.
 4. Aby dokonać zwrotu środków potrzebujemy od Ciebie niezbędnych danych– np. numeru rachunku bankowego, danych imiennych i adresowych. Jeśli nam ich nie przekażesz lub będą one błędne (a z tego powodu zwrot środków nie nastąpi bądź opóźni się, mimo zachowania przez nas należytej staranności przy realizacji płatności), nie ponosimy odpowiedzialności za taką sytuację.
 5. Jeśli zamówienie zostało opłacone za pomocą nienależącego do Ciebie rachunku lub nienależących do Ciebie karty płatniczej lub karty prezentowej Empik, dokonamy zwrotu odpowiednio na rzecz posiadacza tego rachunku, karty płatniczej lub karty prezentowej Empik.

 

10
Jak odstąpić od umowy (zwrócić produkt)

 1. Pamiętaj, że zawsze możesz anulować zamówienie, jeśli tylko nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. Samodzielnie możesz anulować zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta i kliknięciu przycisku „Anuluj zamówienie”. Jeśli przycisk nie jest widoczny, oznacza to, że zamówienie zostało już wysłane lub że nie możesz zrobić tego samodzielnie i w tym celu skontaktuj się z Centrum Wsparcia Klienta (+48 22 462 72 50, koszt połączenia zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzystasz).
 2. Niezależnie od powyższego, jeśli jesteś Konsumentem, możesz bez podawania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru produktu. Aby odstąpić od umowy, poinformuj Empik lub Sprzedawcę EmpikPlace (jeśli to z nim została zawarta umowa) o swojej decyzji. W tym celu możesz skorzystać z naszego elektronicznego formularza w sekcji „Moje Konto” na stronie internetowej Sklepu. Alternatywnie możesz wysłać do nas lub do Sprzedawcy EmpikPlace oświadczenie o odstąpieniu od umowy (listownie lub pocztą elektroniczną). Możesz przy tym skorzystać z przykładowego wzoru  (POBIERZ FORMULARZ) lub ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, abyś wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. 
 4. Zakupiony produkt powinien być niezwłocznie zwrócony, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy odesłanie produktu przed upływem 14 dni.
 5. Jeśli produkt został zakupiony od Empiku, należy go odesłać go na adres: Zwroty empik.com ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew, [email protected] lub inny wskazany przez Empik.  W przypadku odbioru osobistego w salonie Empik, produkt można zwrócić w tym samym miejscu według zasad dostępnych pod linkiem:  https://www.empik.com/pomoc/zwrot-zakupionego-produktu. Pamiętaj, że koszty zwrotu produktu leżą po Twojej stronie.
 6. Jeśli produkt został zakupiony od Sprzedawcy EmpikPlace, w profilu Sprzedawcy EmpikPlace możesz znaleźć procedurę odstąpienia od zawartej z nim umowy– m.in. adres, na jaki należy odesłać produkt. Zwróć uwagę, że chociaż zasady te mogą różnić się nieznacznie od reguł dotyczących odstąpienia od umowy z Empikiem, to nie mogą odbierać żadnych przysługujących Ci praw Konsumenta. 
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci całą uiszczoną należność (w tym także koszt dostarczenia produktu, jeśli został przez Ciebie poniesiony, w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Empik). 
 8. Jeśli wartość zwracanego produktu uległa pomniejszeniu na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, wartość zwracanej należności ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.
 9. Zwróć jednak uwagę, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci w następujących wypadkach:
  1. jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, informując Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo odstąpienia od umowy;
  2. jeśli produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  3. zakupu nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
    o prenumeratę;
  5. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

11
W jaki sposób dokonać reklamacji produktu 

 1. Empik i Sprzedawcy EmpikPlace są zobowiązani do dostarczenia produktu zgodnego z umową, to znaczy bez wad, chyba że zostaną one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Konsumentowi w opisie produktu. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku tzw. produktów outletowych (oznaczonych odpowiednio określeniem „Outlet” lub równoważnym). 
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu z umową (wystąpienia wad, o których nie zostałeś bezpośrednio i wyraźnie poinformowany), masz prawo zareklamować produkt z tytułu rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Jeśli produkt został zakupiony bezpośrednio od Empiku, należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w pkt 5. W przypadku zakupu produktu od Sprzedawcy EmpikPlace postępuj zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 poniżej.
 4. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców EmpikPlace oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami EmpikPlace należy kierować do danego Sprzedawcy EmpikPlace. Każdy Sprzedawca EmpikPlace określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców EmpikPlace na stronie internetowej sklepu. Ponadto Empik udostępnia zarejestrowanym Klientom narzędzie komunikacyjne, które umożliwi Ci złożenie reklamacji online bezpośrednio u Sprzedawcy EmpikPlace.
 5. Procedura reklamacyjna w przypadku zakupu od Empiku przedstawia się następująco:
  1. jeśli produkt został zamówiony do domu, punktu odbioru lub Paczkomatu należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji dostępny w „Twoim Koncie” z poziomu zamówienia. Pamiętaj o dokładnym opisie powodu reklamacji - to znacznie przyśpieszy obsługę Twojego zgłoszenia;
  2. jeśli nie posiadasz konta w empik.com, pobierz i wypełnij formularz reklamacji przygotowany przez Empik lub napisz samodzielnie reklamację;
  3. jeśli reklamacja została złożona przez formularz elektroniczny skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. Zaproponujemy rozwiązanie i poinformujemy Cię o dalszych krokach;
  4. w przypadku złożenia formularza papierowego odeślij reklamowany produkt na następujący adres: Reklamacje empik.com ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew, [email protected] lub inny wskazany przez Empik; 
 6. Do produktu załącz opis reklamacji, w którym wskażesz swoje dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu), przyczynę reklamacji oraz treść żądania. Zamiast tego możesz załączyć wypełniony formularz, którego wzór dostępny jest na stronie:  https://media.empik.com/content/elements/Reklamacja-2022.pdf;
  1. jeśli produkt został odebrany w salonie, możesz go zareklamować osobiście
    w najbliższym Empiku i dokonać opisanych powyższej czynności na miejscu; niezbędne informacje znajdziesz na stronie pomocy:  https://www.empik.com/pomoc/zasady-skladania-reklamacji;
 7. Empik w ciągu 14 dni kalendarzowych odpowie na Twoją reklamację i powiadomi o dalszym postepowaniu.
 8. Jeśli nie jesteś Konsumentem, możesz także złożyć reklamację, jednak w takim wypadku odpowiedzialność Empiku ogranicza się do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Empik wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie, wymieni produkt na nowy lub odstąpi od umowy, zwracając cenę zapłaconą za produkt. Koszty dostawy produktu nie podlegają zwrotowi. Odpowiedzialność Empiku za szkody wyrządzone klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki klient zapłacił Empikowi za zakup danego produktu.

 

12
W jaki sposób dokonać reklamacji działania Sklepu

 1. W wypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania samego Sklepu (w tym EmpikPlace) lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, swoją reklamację zgłoś w następującej formie:
  1. za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”);
  2. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta;
  3. pisemnie na adres siedziby Empiku (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”);
 2. Reklamacja powinna zawierać Twoje dane osobowe (imię i nazwisko lub pełną nazwę, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Na Twoją reklamację odpowiemy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona: tj. listownie na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail.

 

13
Skorzystanie z gwarancji

 1. Niektóre sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez inny niż Empik lub Sprzedawca EmpikPlace podmiot (np. gwarancja producenta). 
 2. W takim wypadku, w celu skorzystania z gwarancji, postępuj zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym. 
 3. Pamiętaj jednak, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień́ wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 4. Empik nie udziela żadnej gwarancji na produkty sprzedawane przez Sprzedawców EmpikPlace. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców EmpikPlace.

 

14
Rezerwacja produktów w Salonach Empik

 1. Poza złożeniem zamówienia, strona internetowa Sklepu umożliwia Ci również rezerwację produktu w Salonie Empik, dzięki której uzyskasz pewność, że w wybranym salonie będziesz mógł kupić i odebrać dany produkt.
 2. Rezerwację możesz złożyć na dwa sposoby – drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną. Więcej informacji na temat rezerwacji produktów w Salonie Empik znajdziesz na stronie pomocy:  https://www.empik.com/pomoc. Pamiętaj, że ceny produktów w salonie stacjonarnym mogą się różnić od cen na stronie internetowej Sklepu.
 3. Rezerwacja produktu nie oznacza jego zakupu. Zakup produktu następuje dopiero w wybranym przez Ciebie salonie Empik, jeśli zdecydujesz się odebrać rezerwację i dokonać zakupu produktu. 

 

15
Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się ze stroną pomocy ( https://www.empik.com/pomoc) lub skontaktuj się z Centrum Wsparcia Klienta: telefonicznie (+48 22 462 72 50, koszt połączenia jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzystasz) lub mailowo: [email protected].

 

16
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesach rejestracji konta, składania zamówienia bez rejestracji, korzystania ze Sklepu (w tym dokonywania zakupów w Sklepie) jest Empik. Informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Empik znajdziesz w „Polityce prywatności empik.com”.
 2. W przypadku dokonywania zakupu od Sprzedawcy EmpikPlace administratorem danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dany Sprzedawca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawców EmpikPlace znajdziesz w profilu Sprzedawcy w zakładce „Prywatność”. 

 

17
Zmiana Regulaminu

 1. Empik może wprowadzić zmiany w tym Regulaminie tylko z następujących ważnych przyczyn:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu
    w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. poprawa jakości obsługi Klientów;
  8. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 2. O zmianie treści Regulaminu poinformujemy poprzez komunikat opublikowany na stronie Sklepu oraz w wypadku zarejestrowanych użytkowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać najwcześniej 7 dni od daty, kiedy poinformujemy o takich zmianach. 
 4. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na Twoje zamówienie, jeśli złożysz je przed wprowadzeniem tych zmian w życie– zrealizujemy je na dotychczasowych zasadach.

 

18
Kim jesteśmy

Sklep jest prowadzony przez Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 97 028 362, 00 zł wpłaconym w całości.

 

19
Rozwiązywanie sporów

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu z Empikiem, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona Konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( https://www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Pod adresem: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). 
 3. Jeśli nie jesteś Konsumentem, ewentualne spory powstałe z Empikiem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Empiku.

 

Załącznik nr 1 – Regulamin Programu Ochrony Kupujących

Załącznik nr 2 - Szczególne zasady sprzedaży treści w formie plików cyfrowych

Załącznik nr 3 - Wzór odstąpienia od umowy

Regulamin sklepu internetowego empik.com obowiązujący do dnia 22.01.2023