Regulamin Sklepu Internetowego empik.com

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Rejestracja

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 4. Aplikacja mobilna

 5. Informacje o produktach

 6. Warunki składania i realizacji zamówień

 7. Modyfikacje zamówienia

 8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 9. Dodatkowa autoryzacja płatności

 10. Realizacja zamówień

 11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 12. Warunki gwarancji

 13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 14. Zwrot należności Klientom

 15. Promocje

 16. Dane osobowe

 17. Newsletter

 18. Reklamacje

 19. Postanowienia końcowe

 1. Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;

 2. Załącznik nr 2 – określający szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik („Regulamin Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej");

 3. Załącznik nr 3 – określający zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik;

 4. Załącznik nr 4 – określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com;

 5. Załącznik nr 5 – określający zasady sprzedaży Gier Cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;

 6. Załącznik nr 6 – określający zasady świadczenia usługi „Marketplace”.

 7. Załącznik nr 7 – określający zasady korzystania z formy platności "erata - raty z Dotpay".

 8. Załącznik nr 8 – określający zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu EmpikGO

 9. Załącznik nr 9 – określający zasady korzystania z Programu Ochrony Kupujących

Sklep internetowy empik.com jest prowadzony przez:

Empik – spółka pod firmą Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł wpłaconym w całości.

SŁOWNICZEK:

AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed korzystaniem z Ebooków wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

Adobe Digital Editions (ADE) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca odczyt Ebooków (PDF i EPUB) chronionych AADRM. Aplikacja nie jest dostępna w polskiej wersji językowej (informacja aktualna na dzień 31 maja 2017 r.).

Album mp3 – płyta w wersji cyfrowej (plik ZIP zawierający utwory w formacie plików mp3). Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w postaci jednego pliku do pobrania na urządzenie Klienta.

Aplikacja Mobilna – aplikacja Empik umożliwiająca korzystanie z konta Klienta i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym empik.com, dostępna pod nazwą „empik” do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android;

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego empik.com oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.empik.com/pomoc/kontakt.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym empik.com mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.). Ebooki dostępne w Abonamencie mają postać wyłącznie plików cyfrowych.

Ekarta Prezentowa – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym empik.com, z wyłączeniem Abonamentów EmpikGO, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Ekarta w momencie pierwszej płatności jest przypisywana do konta użytkownika w postaci środków zgromadzonych na „Twoich środkach” o wartości odpowiadającej Ekarcie Prezentowej.

EPUB – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

Gra Cyfrowa – gra w wersji elektronicznej (cyfrowej), niezapisanej na nośniku materialnym (tj. niezapisana np. na płycie CD, DVD), udostępniana w postaci pliku do pobrania ze Sklepu Internetowego empik.com lub kodu aktywującego do użycia na dedykowanej platformie elektronicznej dystrybucji gier (np. kod aktywacyjny przeznaczony dla platformy Steam).

Karta Prezentowa Empik – bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci plastikowej karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com, z wyłączeniem Abonamentów EmpikGO, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty lub wartości środków zdeponowanych na karcie.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie z aplikacji mobilnej EmpikGO oraz Sklepu Internetowego empik.com

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Sochaczewie (96-500), przy ul. Olimpijskiej 16, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com.

MOBI – format zapisu książki elektronicznej stworzony przez firmę Amazon.com.

Muzyka mp3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3, a także audiobooki w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisane na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD), w tym Albumy mp3 i Utwory mp3.

One click buy – jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik, dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów i pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym empik.com. Przechowywanie danych dotyczących kart płatniczych oraz rozliczanie transakcji kartami płatniczymi w ramach One click buy następuje za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami wydawcy karty. Sklep Internetowy empik.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów (kwotowych lub liczbowych) dziennych transakcji zarejestrowanymi kartami. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności – w tym celu konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji w Koszyku podczas składania zamówienia albo wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce „Twoje konto” w sekcji dotyczącej zarządzania kartami płatniczymi; dane zarejestrowanej karty zostaną niezwłocznie usunięte przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay. W przypadku dokonania płatności po raz pierwszy kartą płatniczą w Sklepie Internetowym empik.com zostanie pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która w przypadku skutecznego pobrania, zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Empik podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Salon Empik – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Empik lub przez osoby bądź podmioty związane z Empik umowami o współpracy. Lista Salonów Empik dostępna jest w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Lista salonów empik”. W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego, wybrany przez Klienta Salon Empik jest punktem odbioru dla takiego zamówienia.

Sklep Internetowy empik.com – prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową empik.com.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym empik.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Twoje środki – funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com zawierająca informację o zgromadzonych środkach pochodzących z Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik oraz wpłaty dokonanej przez jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik. Środki zgromadzone na „Twoich środkach” stanowią równowartość złotówek i umożliwiają opłacanie zamówień w Sklepie Internetowym empik.com. W ramach tej funkcjonalności Klient ma dostęp do historii dokonanych operacji na środkach.

Utwór mp3 – utwór w wersji cyfrowej w formacie mp3.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:

  1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com;

  2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com i z Aplikacji Mobilnej;

  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Empik i dostępne w Sklepie Internetowym empik.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego empik.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego empik.com, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com (w tym za pomocą Aplikacji Mobilnej) zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego empik.com lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego empik.com do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego empik.com nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 5. Sklep Internetowy empik.com, w celu wyznaczenia odległości od Salonów Empik, wykorzystuje dane geograficzne przekazane przez Navigo sp. z o.o. Odległość pomiędzy kodem pocztowym podanym przez Klienta, a Salonami Empik, jest przybliżoną odległością mierzoną w linii prostej. Empik dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawności informacji o odległości od Salonów Empik, jednakże Empik zwraca uwagę, że informacje te mają jedynie charakter orientacyjny (obliczenia dokonywane są w oparciu o obszary objęte danym kodem pocztowym).

 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym empik.com umożliwia Klientowi:

  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  3. tworzenie listy zakupów;

  4. przeglądanie historii zamówień;

  5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

  6. przechowywanie i dokonywanie płatności za pomocą zakładki „Twoje środki”;

  7. korzystanie z kodów rabatowych;

  8. dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;

  9. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić online lub za pomocą Aplikacji Mobilnej formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Empik, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym empik.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Empik umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym empik.com i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego empik.com należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Empik o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

 8. Empik jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Empik jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego empik.com powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

  3. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

  4. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Empik zgodnie z treścią zamówienia.

 9. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym empik.com. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Empik. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Empik zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego empik.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym empik.com tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego empik.com widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego empik.com. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym empik.com. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym empik.com, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym empik.com (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Empik z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 10 poniżej.

 5. Empik jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym empik.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym empik.com. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów, Empik nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.

 6. Empik informuje, że Klient odpowiada na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa za szkodę wyrządzoną w wyniku zamieszczenia przez niego Materiału sprzecznego z prawem, naruszającego prawa Empik lub naruszającego prawa osób trzecich.

 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy empik.com nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Empik nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com.

 8. Empik, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym empik.com. Empik niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym empik.com narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Empik za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego empik.com oraz informując, na czym polega naruszenie.

 9. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Empik z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Empik bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym empik.com Empik jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Empik, Sklepu Internetowego empik.com lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym Empik.com. Udzielona Empik licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Empik jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Empik powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com).

 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym empik.com; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym empik.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

  2. jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór w Salonie Empik zamówienia opłaconego z góry; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Empik oraz podmioty prowadzące Salony Empik nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu Empik; przekazanie przez Klienta kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Salonie Empik osobie, która kod posiada;

  3. kodu przypisanego do Ekarty Prezentowej; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Empik nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Ekarty Prezentowej Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Empik, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowej Ekarty Prezentowej.

§4. Aplikacja mobilna

 1. Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń działających w systemie Android) jak również ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń działających w systemie iOS).

 2. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

 3. Za pomocą Aplikacji Mobilnej Klient może w szczególności: przeglądać asortyment Sklepu Internetowego empik.com, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Sklepie Internetowym, składać zamówienia za pomocą Koszyka i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w Aplikacji Mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji Mobilnej. Empik informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne Aplikacja Mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, jakie są dostępne poprzez serwis internetowy empik.com.

 4. Złożenie zamówienia za pomocą Aplikacji Mobilnej możliwe jest wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych. Rejestracja może być dokonana za pomocą Aplikacji Mobilnej lub w serwisie internetowym empik.com – zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.

 5. Do Aplikacji Mobilnej mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego empik.com dla Klienta korzystającego z Aplikacji Mobilnej.

 6. Klient może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego. Usunięcie Aplikacji Mobilnej nie oznacza jednakże usunięcia konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com. Usunięcie konta następuje zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu.

§5. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego empik.com:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;

  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 3. Empik zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 4. Empik może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym empik.com nie są cenami obowiązującymi w Salonach Empik i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Salonach Empik.

§6. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

  4. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Salonie Empik – wybrać Salon Empik, w którym zamówienie zostanie odebrane;

  5. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;

  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  7. wybrać formę płatności;

  8. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, Album mp3, Utwór mp3 lub Gra Cyfrowa, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com w zakładce „Twoje konto” (sekcja „Produkty cyfrowe”). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego empik.com może pobrać go na swoje urządzenie końcowe.

 5. Empik nie prowadzi w Sklepie Internetowym empik.com sprzedaży hurtowej. Empik uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym empik.com, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Empik za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Empik warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego empik.com.

 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Empik oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Empik niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Empik zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Empik o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Empik do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Empik ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Empik otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Empik nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Empik nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.

 9. Empik zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.

  3. lub do Paczkomatu InPost;

  4. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia podlegającego odbiorowi w Salonie Empik;

  5. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w Salonie Empik, we wskazanej placówce Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

 10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Empik, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Empik poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Empik.

 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Empik może zaproponować Klientowi :

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Empik będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Empik będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 12. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Empik), Empik dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Empik. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu.

 13. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Empik jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Empik jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Empik zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.

 15. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Empik w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Empik i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§7. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 14 niniejszego regulaminu.

 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Salonu Empik) lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.

 3. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego empik.com w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym empik.com mogą być opłacone:

  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

  2. przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.

 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 3. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „ Formy płatności” w Sklepie Internetowym empik.com oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

 4. Klient niezarejestrowany nie może złożyć zamówienia z dostawą poza terytorium Polski. Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.

 5. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.

 6. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Empik, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik, pożyczką gotówkową, Ekartą Prezentową (dotyczy Klientów zarejestrowanych), Kartą Prezentową Empik (dotyczy Klientów zarejestrowanych), a także za pomocą środków zgromadzonych na „Twoich środkach” (dotyczy Klientów zarejestrowanych).

 7. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane:

  1. w przypadku odbioru we wskazanym przez Klienta Salonie Empik: gotówką, kartą płatnicza akceptowaną przez Empik lub Kartą Prezentową Empik;

  2. w pozostałych przypadkach (Paczkomaty Inpost, kurier pocztowy, firma kurierska): gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Formy płatności”).

 8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Empik pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 13 niniejszego regulaminu).

 9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com.

 10. Każdorazowo środki gromadzone przez Klienta w ramach „Twoich środków” nie mogą przekroczyć równowartości 5 000 (pięć tysięcy) złotych.

 11. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając zarówno:

  1. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i przelewu bankowego, lub

  2. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i karty płatniczej lub

  3. ze środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub z Karty Prezentowej Empik, lub Ekarty Prezentowej i za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Empik.

  Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia.
 12. Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego empik.com lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym empik.com.

 13. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 14. Szczegółowe zasady korzystania z pożyczki gotówkowej określone zostały w zasadach korzystania z formy płatności „erata - rata z Dotpay” stanowiących załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

 15. Szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik zostały określone w regulaminie Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 16. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Ebook, na Muzyke mp3, Grę Cyfrową, produkty prepaid lub bilety.

 17. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą pożyczki gotówkowej za zamówienia na Ebook, na Muzykę mp3, Grę Cyfrową, produkty prepaid, bilety, Zapowiedzi lub Wznowienia, a także za zakup Ekarty Prezentowej lub Karty Prezentowej.

 18. W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą przez Klienta bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, przy każdej transakcji zostanie pobrana kwota w wysokości 1 (jeden) zł, która – w przypadku skutecznego pobrania – zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych, na co Klient wyraża zgodę. Kwota ta pobierana jest w celu weryfikacji karty płatniczej i poprawności wskazanych danych.

§9. Dodatkowa autoryzacja płatności

 1. Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności:

  1. środkami zgromadzonymi w ramach „Twoich środków”

  2. kartą kredytową, która:

   1. - została zarejestrowana w Sklepie Internetowym empik.com w ramach opcji One click buy;

   2. - nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;

   3. - nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.

 2. Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfroweego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 3. Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany Klientowi poprzez SMS na numer telefonu oraz na adres e-mail wskazane podczas składania zamówienia.

 4. Ważność każdego Kodu Autoryzacyjnego wynosi 30 minut od momentu jego otrzymania.

§10. Realizacja zamówień

 1. Empik zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Salonu Empik, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta Salonu Empik, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost.

 3. Do odbioru w Salonie Empik przedmiotu zamówienia opłaconego z góry wymagane jest podanie przez Klienta unikalnego kodu. Kod przekazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

 4. Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 5. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Empik może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Empik wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. Empik jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Empik odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Empik w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Empik, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Empik i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

  1. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

  2. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Salonie Empik, reklamacje należy składać w tym Salonie Empik, w którym nastąpił odbiór tego produktu lub stosownie do postanowień lit. a powyżej. Reklamacje na produkty z kategorii elektronika z zamówień opłaconych z góry należy zgłaszać na adres Magazynu stosownie do postanowień lit. a powyżej.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Empik niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Empik zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Empik z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Empik wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Empik może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Empik z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Empik za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Empik za nabycie danego produktu.

§12. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Empik mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Empik nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.

 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Empik może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Empik;

  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.

§13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

  1. kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

  2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego empik.com (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym empik.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

   2. - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Empik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Empik produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Empik zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.

 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Empik, Empik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

 7. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Empik, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:

  1. w Salonie Empik – podczas odbioru przesyłki;

  2. po odebraniu przesyłki w Salonie Empik lub dostarczonej Pocztą Polską, lub kurierem, lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen, do Paczkomatu InPost – odsyłając produkt do Magazynu; w przypadku produktu odebranego w Salonie Empik możliwy jest również zwrot w tym samym Salonie Empik.

 8. W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Empik informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient. W związku z tym Empik nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§14. Zwrot należności Klientom

 1. Empik dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub dostarczonej do placówki Poczty Polskiej, do stacji Orlen lub do Paczkomatu InPost;

  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Salonie Empik;

  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

  5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Empik zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Empik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Empik dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Empik na:

  1. rachunek Klienta w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:

   1. z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej; Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie właściwej dyspozycji za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie Klienta („Twoje konto”). W takim wypadku zwrot pieniędzy następuje jedynie bezpośrednio na „Twoje środki”. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko zarejestrowani Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.

   2. przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej

  2. „rachunek Klienta w banku/SKOK-u, jeżeli zamówienie było opłacone za pomocą pożyczki gotówkowej. Zwrot środków z tytułu zamówienia opłaconego za pomocą pożyczki gotówkowej nie oznacza anulowania umowy pożyczki, którą Klient zawarł z Bankiem

  3. „Twoje środki” – jeśli zamówienie było opłacane za pomocą Ekarty Prezentowej lub środków zgromadzonych na „Twoich środkach”.

 4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i „Twoich środków”) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie opłacone za pomocą różnych form płatności, pieniądze zostaną zwrócone w pierwszej kolejności w formie Karty Prezentowej Empik lub w formie środków zgromadzonych w zakładce „Twoje środki” na koncie Klienta lub w innej formie z wykorzystanych form płatności, jeśli Klient zdecyduje inaczej. W przypadku częściowego zwrotu za zamówienie, jeżeli Klient nie dokona żadnego wyboru, należność zostanie zwrócona w formie środków zgromadzonych na „Twoich środkach” lub w formie Karty Prezentowej Empik.

 5. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówienie Kartą Prezentową Empik, a:

  1. termin ważności takiej karty upłynie i/lub

  2. rozliczenie za zwracane produkty doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik, tj. 500 zł,

  Empik zwróci należną kwotę w formie Ekarty Prezentowej.
 6. Jeśli zamówienie było opłacone z „Twoich środków” (zasilonych za pomocą karty płatniczej lub przelewem) to pieniądze będą zwracane na „Twoje środki”.

 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Empik należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres
  e-mailowy wezwania do przesłania Empik numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Empik takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Empik nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Empik należytej staranności prawidłową realizację płatności.

 8. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Empik, a zamówienie:

  1. zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Salonie Empik;

  2. zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

 9. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej lub Ekarty Prezentowanej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, Ekarty Prezentowej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Empik zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

§15. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego empik.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:

  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).

 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym empik.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§16. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym empik.com (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym empik.com, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym empik.com), przetwarzane są przez Empik S.A. z adresem siedziby: ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa (administrator danych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Empik, które wymagają podania danych osobowych. Empik przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym empik.com, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.

 4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności.

§17. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Empik oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Empik i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Empik i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§18. Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego empik.com lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Empik:

  1. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

  2. za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

  3. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Empik rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości
  e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

 5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§19. Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Empik nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Empik, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Empik, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Empik.

 4. Empik dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego empik.com były na najwyższym poziomie, jednakże Empik nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego empik.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego empik.com. Empik dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego empik.com było dokonywane w godzinach nocnych.

 5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego empik.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy empik.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy empik.com do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego empik.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 9. Językiem umów zawieranych z Empik jest język polski.

 10. Empik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego empik.com;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com.

 11. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym empik.com (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Empik poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym empik.com oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

 12. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym empik.com (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

 13. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 14. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;

  2. Załącznik nr 2 – określający szczegółowe zasady korzystania z Ekarty Prezentowej oraz Karty Prezentowej Empik („Regulamin Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej");

  3. Załącznik nr 3 – określający zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik;

  4. Załącznik nr 4 – określający zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com;

  5. Załącznik nr 5 – określający zasady sprzedaży Gier Cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;

  6. Załącznik nr 6 – określający zasady świadczenia usługi „Marketplace”.

  7. Załącznik nr 7 – określający zasady korzystania z formy płatności „erata - rata z Dotpay”.

Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com

§1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego załącznika dotyczą Ebooków w formie plików cyfrowych (tj. Ebooków, które nie są zapisane na nośniku materialnym). Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com.

 2. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.

 3. Na stronie empik.com ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Empik sprawdza z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym Empik nie posiada uprawnień do sprzedaży Ebooka dla Klientów z danej lokalizacji, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji są zawarte w dokumencie zatytułowanym Polityka prywatności, dostępnym w Sklepie Internetowym Empik.com.

 4. Empik informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym empik.com mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Ebooków.

 5. W przypadku Ebooków chronionych AADRM (Adobe Adept Digital Right Management), na Stronie produktowej zamieszczana jest informacja wskazująca na zakres zezwoleń powiązanych z danym Ebookiem, w tym w szczególności:

  1. liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;

  2. możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie.

 6. W przypadku Ebooków chronionych technologią watermark, każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Klienta.

 7. Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions (ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF, MOBI lub EPUB. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony oraz ich kompatybilności z oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi odczyt Ebooków, są dostępne w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Pomoc”.

 8. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§2. Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na Ebook należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  4. wybrać formę płatności;

  5. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

  6. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

 2. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

 3. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Ebook.

 4. W przypadku zakupu Ebooka w postaci pliku do pobrania przez Klienta, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com (sekcja „Produkty cyfrowe”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

 5. W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/-ów i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/-ów oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.

 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Empik zamówienia złożonego przez Klienta.

 7. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Empik od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.

 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Empik na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

  1. potwierdzenie otrzymania płatności;

  2. informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego Ebooka w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”.

 9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Empik poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Empik dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Empik o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§4. Zasady korzystania z Ebooków

 1. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Twoje Konto”, w sekcji „Produkty cyfrowe”.

 2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie. acsm (format Adobe Digital Editions) lub PDF/MOBI/EPUB (w przypadku Ebooków bez zabezpieczenia AADRM).

 3. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

 4. Do pobrania pliku chronionego AADRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.

 5. Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Empik nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym empik.com, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

 6. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

  2. zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

 8. Empik informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Empik reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

  1. zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

  2. w ciągu 2 (dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

 2. Empik ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

Załącznik nr 2

REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ EMPIK i EKARTY PREZENTOWEJ

SŁOWNICZEK:

 1. „Wydawca” – Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł (wpłaconym w całości), będąca wydawcą Karty Prezentowej Empik i Ekarty Prezentowej;

 2. „Salon Empik” – tradycyjny (stacjonarny) sklep sieci Empik, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. „Karta Prezentowa Empik” – plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com;

 4. „Ekarta Prezentowa” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym empik.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;

 5. „Karta Prezentowa” – Karta Prezentowa Empik jak również Ekarta Prezentowa;

 6. „Nabywca” – osoba lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową Empik lub Ekartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

 7. „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej.

§1. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do:

  1. przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Karty Prezentowej Empik oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Empik, a także do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym empik.com,

  2. przekazania Nabywcy zakupionej przez niego Ekarty Prezentowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym empik.com.

 2. Zakup i przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej Empik może być dokonane w Salonach Empik, natomiast zakup i przekazanie Ekarty Prezentowej może nastąpić za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com.

 3. Nabywcą Ekarty Prezentowej może być wyłącznie klient biznesowy (tj. przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną, a także jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującym prawem może być stroną umowy o zakup Ekarty Prezentowej). Ekarty Prezentowe nie są sprzedawane klientom indywidualnym (konsumentom w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego).

 4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową Empik w Salonie Empik może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zapłata za Ekartę Prezentową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego.

 5. Karty Prezentowej Empik oraz Ekarty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej.

 6. Karta Prezentowa Empik może być użyta w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com. W przypadku zapłaty Kartą Prezentową Empik w Sklepie Internetowym empik.com, Karta Prezentowa Empik musi posiadać kod zdrapkę na rewersie. Ponadto do zapłaty Kartą Prezentową Empik w Sklepie Internetowym empik.com za zamówienie płatne z góry wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com).

 7. Ekarta Prezentowa może być użyta w Sklepie Internetowym empik.com przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry. Do zapłaty Ekartą Prezentową w Sklepie Internetowym empik.com wymagana jest rejestracja (założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com).

 8. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa (w tym środki zapisane na „Twoich środkach”) nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

 9. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi aktywną Kartę Prezentową Empik w Salonie Empik lub każdego Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie Internetowym empik.com, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą Ekarty Prezentowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego empik.com. Pierwsze użycie Ekarty Prezentowej w Sklepie Internetowym empik.com powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Prezentowej na „Twoich środkach” w ramach konta Klienta prowadzonego dla osoby, która jej użyła.

 10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Kartą Prezentową Empik lub Ekartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

 11. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są ważne i aktywne przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich zakupu, z zastrzeżeniem pkt III 6.

 12. Upływ terminu ważności Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie.

 13. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Ebook, na Muzykę mp3 lub Grę Cyfrową.

§2. Zasady korzystania

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach Empik wyłącznie aktywne Karty Prezentowe Empik, nieuszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich użycie, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.

 2. Przy realizacji Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej. Pozostała część środków na Karcie Prezentowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tej karty.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, drugą Kartą Prezentową Empik albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty Prezentowej Empik.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów lub usług kartą płatniczą bądź przelewem, gdy wartość nabywanych produktów lub usług jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Ekarty Prezentowej.

 5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Prezentowej lub do upływu terminu ważności Karty Prezentowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:

  1. upływ terminu ważności Karty Prezentowej,

  2. brak środków na Karcie Prezentowej.

§3. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie

 1. Karty Prezentowe są wydawane wyłącznie na okaziciela.

 2. Aktywacja Karty Prezentowej Empik następuje z momentem zakupu Karty Prezentowej Empik przez nabywcę.

 3. Aktywacja Ekarty Prezentowej następuje wyłącznie w Sklepie Internetowym empik.com, z momentem zakupu karty przez Nabywcę.

 4. Karta Prezentowa Empik lub Ekarta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie jest możliwe jej ponowne doładowanie.

 5. Doładowania Karty Prezentowej Empik można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie Empik pod warunkiem, że karta nadal jest aktywna. Doładowanie Ekarty Prezentowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi.

 6. Każdorazowe doładowanie Karty Prezentowej Empik lub Ekarty Prezentowej skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 (dwanaście) miesięcy od daty doładowania.

§4. Rozliczenia i reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Prezentowej Empik. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonie Empik lub w Sklepie Internetowym empik.com ( https://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta).

 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości (salda) Ekarty Prezentowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Internetowym empik.com ( https://www.empik.com/karty-prezentowe/saldo/ekarta).

 3. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą być przesłane na piśmie na adres siedziby Wydawcy z dopiskiem „Karta Prezentowa – reklamacja” (przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy) lub przesłane e-mailem na adres: [email protected]. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej Empik mogą być ponadto składane na piśmie bezpośrednio w Salonach Empik w godzinach ich otwarcia. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres/adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych Empik oraz Ekart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa Empik oraz Ekarta Prezentowa są formą bonu towarowego.

 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej empik.com. Regulamin jest również dostępny w Salonach Empik. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.

 3. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego empik.com. Jednakże w przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com, dostępnym na stronie internetowej empik.com/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 3

Zasady świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik

§1. Postanowienia ogólne

 1. Usługa rezerwacji produktów umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji określonego produktu w jednym z salonów należących do sieci Empik (dalej „ Salony Empik”). Lista Salonów Empik dostępna jest w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Lista salonów empik”.

 2. W ramach usługi rezerwacji produktów Empik:

  1. udostępnia Klientom informacje o dostępności i cenie produktów znajdujących się w asortymencie Salonów Empik;

  2. przyjmuje od Klientów rezerwacje produktów dostępnych w określonych Salonach Empik;

  3. przekazuje przyjęte rezerwacje właściwym Salonom Empik.

 3. Do korzystania z usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) albo telefonu umożliwiającego otrzymywanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS). W celu otrzymywania powiadomień dotyczących rezerwacji produktu w Salonie Empik za pomocą wiadomości SMS, niezbędne jest posiadanie przez Klienta numeru telefonu komórkowego w polskiej strefie numeracyjnej.

 4. Dokonywanie przez Klienta rezerwacji produktów w Salonach Empik możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających dokonanie rezerwacji bez dokonywania rejestracji.

 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym empik.com, zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com, umożliwia Klientowi dokonywanie rezerwacji produktów w Salonach Empik z wykorzystaniem uprzednio wprowadzonych przez Klienta danych.

 6. Z tytułu świadczenia usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

§2. Informacje o produktach i możliwości rezerwacji

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Salonów Empik, podawane w Sklepie Internetowym empik.com, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów dostępnych w asortymencie Salonów Empik, podawane w Sklepie Internetowym empik.com, zawierają podatek VAT.

 3. Informacje podawane w Sklepie Internetowym empik.com obejmują wybrane produkty dostępne w asortymencie Salonów Empik. W Salonach Empik mogą być dostępne produkty nieuwidocznione do rezerwacji w Sklepie Internetowym empik.com.

 4. Empik informuje, że ceny produktów w Salonach Empik mogą ulegać zmianie. Zmiana ceny w Salonie Empik nie wpływa na rezerwacje dokonywane przed jej dokonaniem z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w chwili odbioru aktualna cena produktu w Salonie Empik jest niższa niż cena wskazana podczas rezerwacji, Klienta obowiązuje cena niższa, aktualnie stosowana w Salonie Empik. 

 5. Ceny produktów w Salonach Empik, podawane w związku ze świadczeniem usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik, nie są cenami obowiązującymi w Sklepie Internetowym empik.com. Ponadto produkty w Salonach Empik nie podlegają dodatkowym promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie Internetowym empik.com.

§3. Warunki dokonywania rezerwacji

 1. Klient może dokonywać rezerwacji produktów z asortymentu dostępnego w Salonach Empik przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu dokonania rezerwacji należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com lub skorzystać z możliwości dokonania rezerwacji bez rejestracji;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w salonie empik” (lub równoznaczny);

  3. wybrać Salon Empik, w którym produkt jest dostępny i w którym ma zostać zarezerwowany dla Klienta;

  4. wpisać dane osoby dokonującej rezerwacji lub – w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji i zalogowali się w Sklepie Internetowym empik.com oraz dokonali zakupu – zweryfikować prawidłowość danych zaimportowanych automatycznie do formularza rezerwacji (dane pochodzą z ostatnio złożonego zamówienia lub rezerwacji) i w razie potrzeby poprawić te dane;

  5. kliknąć przycisk „Rezerwuję”.

 3. Dokonanie rezerwacji stanowi oświadczenie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w wybranym Salonie Empik, określające rezerwowane produkty, ich liczbę oraz cenę. Rezerwacja nie stanowi oferty Klienta i nie jest dla niego wiążąca.

 4. Po dokonaniu rezerwacji wyświetlany jest komunikat o dokonaniu rezerwacji. Na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w koncie Klienta lub podany w procesie dokonywania rezerwacji bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rezerwacji złożonej przez Klienta. Potwierdzenie takie zostanie przesłane za pomocą wiadomości SMS w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu komórkowego. Za pomocą kanału kontaktu podanego przez Klienta
  (e-mail albo SMS) Empik przekaże również ewentualne dalsze informacje dotyczące rezerwacji dokonanej przez Klienta.

 5. W przypadku braku możliwości realizacji rezerwacji, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany przez Klienta adres, lub drogą telefoniczną, na numer wskazany przez Klienta.

 6. Rezerwacja produktu w danym Salonie Empik jest aktywna co najmniej do końca następnego dnia roboczego danego Salonu Empik licząc od dnia jej potwierdzenia przez Empik. W poszczególnych Salonach Empik mogą obowiązywać dłuższe terminy aktywności rezerwacji, zgodnie z informacjami wskazanymi w Sklepie Internetowym empik.com. Rezerwacja jest anulowana w przypadku upływu terminu aktywności rezerwacji lub w przypadku otrzymania od Klienta dyspozycji anulowania rezerwacji zgodnie z postanowieniem § 5 niniejszego załącznika. Przez „dzień roboczy” danego Salonu Empik rozumie się dzień tygodnia, w którym dany Salon Empik jest otwarty dla klientów.

 7. Empik zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania z usługi rezerwacji produktów w Salonie Empik, w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu rezerwacji w terminie aktywności rezerwacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;

  2. ma więcej niż cztery rezerwacje oczekujące na dokonanie zakupu w Salonach Empik.

 8. Empik informuje, że w Salonach Empik nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa, a świadczona przez Empik usługa rezerwacji produktów w Salonach Empik dokonywana jest wyłącznie dla potrzeb sprzedaży detalicznej. Z tego względu, jeżeli w Sklepie Internetowym empik.com nie wskazano inaczej, możliwe jest objęcie jedną rezerwacją tylko jednej sztuki danego produktu. Empik jest uprawniony do wprowadzenia wyższego limitu liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jedną rezerwacją. Informacje o takich limitach dostępne są w Sklepie Internetowym empik.com.

§4. Zawarcie umowy

 1. Empik informuje, że na zasadach określonych w niniejszym załączniku świadczona jest wyłącznie usługa rezerwacji produktów Salonach Empik, a produkty objęte rezerwacją nie są kupowane w Sklepie Internetowym empik.com.

 2. Umowa sprzedaży produktu objętego rezerwacją zawierana jest przez Klienta przy odbiorze produktu z Salonu Empik. Umowa zawierana jest w Salonie Empik pomiędzy Klientem a Empik albo pomiędzy Klientem a partnerem Empik, prowadzącym dany Salon Empik.

 3. Płatności za produkty objęte rezerwacją dokonywane są przy zawarciu umowy w Salonie Empik. Płatność może być dokonywana gotówką, Kartą Prezentową Empik lub kartą płatniczą akceptowaną przez Salon Empik.

§5. Anulowanie rezerwacji i zwrot produktów

 1. Klient może anulować złożoną rezerwację bez podania przyczyn. Anulowanie złożonej rezerwacji jest możliwe do dnia upływu terminu ważności rezerwacji, wskazanego w § 3 ust. 6 niniejszego załącznika.

 2. Klient może anulować rezerwację kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

 3. Empik informuje, że umowa dotycząca sprzedaży produktów, zawierana w Salonie Empik pomiędzy Klientem a Empik lub partnerem Empik prowadzącym dany Salon Empik, nie jest umową zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 4. Zasady zwrotów lub wymiany produktów określone są w „Zasadach zwrotów lub wymiany towarów zakupionych w salonach”, dostępnych w Salonach Empik oraz w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Regulaminy empiku”.

§6. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta reklamację dotyczącą świadczenia przez Empik usługi rezerwacji produktów w Salonach Empik.

 2. Odpowiedź na reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest udzielana przez Empik w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach usługi rezerwacji produktów w Salonie Empik jest Empik S.A. z o.o. z adresem siedziby: ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi rezerwacji produktu.

 2. W przypadku dokonania rezerwacji w Salonie Empik prowadzonym przez partnera Empik, dane Klienta niezbędne do realizacji rezerwacji (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) Empik udostępnia partnerowi prowadzącemu dany Salon Empik, w celu dokonania rezerwacji produktu i przygotowania do zawarcia umowy dotyczącej produktu.

 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

 2. W przypadku sprzeczności z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

Załącznik nr 4

Zasady sprzedaży Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com

§1. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem zakupu Muzyki mp3 jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com.

 2. Muzyka mp3 sprzedawana jest tylko na terytorium Polski. Na stronie empik.com ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Empik sprawdza z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji są zawarte w dokumencie zatytułowanym Polityka prywatności, dostępnym w Sklepie Internetowym Empik.com.”.

 3. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Muzyki mp3 może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§2. Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na Muzykę mp3 należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  4. wybrać formę płatności;

  5. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

  6. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

 2. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

 3. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Muzykę mp3.

 4. W przypadku zakupu Muzyki mp3, która po zakupie zapisywana jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com (sekcja „Produkty cyfrowe”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

 5. W przypadku zamówienia jednocześnie Muzyki mp3 i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Muzyki mp3 oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielnie.

 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Empik zamówienia złożonego przez Klienta.

 7. Zamówienie zawierające Muzykę mp3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Empik od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.

 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Empik prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Klienta. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

  1. potwierdzenie otrzymania płatności; oraz

  2. informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego produktu z kategorii Muzyka mp3 w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”.

 9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Empik poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Empik dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Muzyki mp3, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Empik o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§4. Zasady korzystania z Muzyki mp3

 1. Zakupiona i opłacona Muzyka mp3 będzie dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”. Maksymalna liczba pobrań zakupionego produktu Muzyka mp3 to 5 (pięć) razy.

 2. W celu pobrania Muzyki mp3 należy kliknąć przycisk „Pobierz” znajdujący się przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie mp3 lub zip.

 3. W ofercie znajdują się Albumy mp3, które zawierają Utwory mp3 niedostępne do zakupu pojedynczo.

 4. Produkt z kategorii Muzyka mp3 może się różnić od produktu w wersji tradycyjnej (CD, DVD, Vinyl, Blue Ray).

 5. W przypadku wygaśnięcia przysługującej Empik licencji dystrybutora na udostępnianie danego produktu z kategorii Muzyka mp3, zostanie on wycofany ze sprzedaży oraz usunięty z „Produktów cyfrowych” w zakładce „Twoje konto” bez możliwości dalszego pobierania. W związku z powyższym zaleca się zapisywanie zakupionej Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta. Empik nie świadczy usługi przechowywania Muzyki mp3 w Sklepie Internetowym empik.com, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Muzyki mp3 na nośniku pamięci Klienta po dokonaniu zakupu.

 6. Muzyka mp3 jest sprzedawana wyłącznie w formacie do odsłuchu mp3, w jakości nie gorszej niż 128 kbps, 44,1 kHz oraz nie jest chroniona technicznymi środkami ochrony, takimi jak system DRM (Digital Rights Management). Kupujący nie ma możliwości wyboru poziomu jakości.

 7. Klient ma prawo korzystać z Muzyki mp3 wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Muzyki mp3 innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania Muzyki mp3 lub jej opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

  2. zwielokrotniania Muzyki mp3 w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Muzyki mp3, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Empik reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

  1. zakupiona Muzyka mp3 okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;

  2. dokona zapłaty za Muzykę mp3 i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu.

 2. Empik ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

Załącznik nr 5

Zasady sprzedaży Gier Cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com

§1. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem zakupu Gier Cyfrowych jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym empik.com.

 2. Gry Cyfrowe sprzedawane są tylko na terytorium Polski. Na stronie empik.com ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. Empik sprawdza z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji są zawarte w dokumencie zatytułowanym Polityka prywatności, dostępnym w Sklepie Internetowym Empik.com.

 3. Empik informuje, że w odniesieniu do Gier Cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym empik.com mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Gry Cyfrowej wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

 4. W przypadku Gier Cyfrowych udostępnianych w postaci pliku do pobrania ze Sklepu Internetowego empik.com za pomocą programu Empik Downloader mogą być zastosowane następujące zabezpieczenia: klucz aktywacyjny ActControl, klucz aktywacyjny ProtectDisc, klucz aktywacyjny StarForce, klucz aktywacyjny Tages Online, klucz aktywacyjny Uplay, klucz do aktywacji online, klucz do trybu multiplayer lub klucz instalacyjny.

 5. W przypadku Gier Cyfrowych udostępnianych w postaci kodu aktywującego do użycia na dedykowanej platformie elektronicznej dystrybucji gier mogą być zastosowane następujące zabezpieczenia: klucz Steam, klucz Origin, klucz Uplay, klucz Playstation Network, inny klucz platformy cyfrowej dystrybucji gier, za pomocą której gra jest udostępniana Klientowi.

 6. Informacje o wymaganiach sprzętowych i kompatybilności są dostępne na Stronie produktowej Gry Cyfrowej.

 7. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Gry Cyfrowej może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§2. Warunki realizacji zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na Grę Cyfrową należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  3. wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  4. wybrać formę płatności;

  5. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

  6. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

 2. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

 3. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia na Grę Cyfrową.

 4. W przypadku zakupu Gier Cyfrowych, które po zakupie zapisywane są na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego empik.com (sekcja „Produkty cyfrowe”) i mogą zostać pobrane za pomocą programu Empik Downloader, Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego empik.com wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

 5. W przypadku zamówienia jednocześnie Gry Cyfrowej i produktu/-ów innego rodzaju zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Gry Cyfrowej oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde zamówienie zostanie zrealizowane oddzielnie.

 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Empik zamówienia złożonego przez Klienta.

 7. Zamówienie zawierające Grę Cyfrową zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Empik od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania pełnej płatności.

 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Empik prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Klienta. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie:

  1. potwierdzenie otrzymania płatności; oraz

  2. informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego produktu z kategorii Gra Cyfrowa w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”.

 9. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Empik poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku, dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Empik dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Gry Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Empik o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§4. Zasady korzystania z Gier Cyfrowych

 1. Zakupiona i opłacona Gra Cyfrowa będzie dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym empik.com w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”.

 2. W zakładce "Twoje gry cyfrowe" wyświetlana będzie lista wszystkich gier cyfrowych, które zostały zakupione.

 3. W celu uruchomienia Gry Cyfrowej dostępnej do pobrania bezpośrednio ze Sklepu Internetowego za pomocą programu Empik Downloader empik.com konieczne jest zainstalowanie specjalnego programu komputerowego (Empik Downloader) oraz podanie właściwego kodu pozwalającego na uruchomienie Gry Cyfrowej. Program Empik Downloader udostępniany jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym empik.com. Link do pobrania programu Empik Downloader dostępny jest w zakładce „Pomoc” w części dotyczącej Gier Cyfrowych. Do uruchomienia programu Empik Downloader wymagany jest komputer PC, wyposażony w system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 lub nowszy. Zainstalowanie programu Empik Downloader nie jest wymagane w przypadku Gier Cyfrowych udostępnianych w postaci kodu aktywującego do użycia na dedykowanej platformie elektronicznej dystrybucji gier (np. klucz Steam, klucz Origin, klucz Uplay), za pomocą której gra jest udostępniana Klientowi.

 4. W przypadku wygaśnięcia posiadanej przez Empik licencji dystrybutora na dalszą sprzedaż Gry Cyfrowej zostanie on wycofany ze sprzedaży usunięty z „Produktów cyfrowych” w zakładce „Twoje konto” bez możliwości dalszego pobierania. W związku z powyższym zaleca się zapisywanie zakupionej Gry Cyfrowej na nośniku pamięci Klienta. Empik nie świadczy usługi przechowywania Gry Cyfrowej w Sklepie Internetowym empik.com, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Gry Cyfrowej na nośniku pamięci Klienta po dokonaniu zakupu.

 5. Zasady korzystania z Gry Cyfrowej określają właściwe warunki licencyjne, określone przez producenta Gry Cyfrowej. Jeżeli co innego nie wynika z warunków licencyjnych znajdujących zastosowanie do danej Gry Cyfrowej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa Klient jest uprawniony do zwielokrotniania Gry cyfrowej oraz tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania innych zmian, w tym poprawiania błędów w Grze Cyfrowej, w granicach niezbędnych do korzystania przez Klienta z Gry Cyfrowej zgodnie z jej przeznaczeniem. Klient jest także uprawniony do podejmowania innych czynności, do których uprawniają go bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Empik reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

  1. zakupiona Gra Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;

  2. dokona zapłaty za Grę Cyfrową i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego produktu.

 2. Empik ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o  sposobie dalszego postępowania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

Załącznik nr 6

Zasady świadczenia usługi „Marketplace”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z usługi „Marketplace” (dalej: „ Marketplace”) umożliwiającej Klientom w ramach Sklepu Internetowego empik.com dokonywanie na odległość (online) zakupów u sprzedawców innych niż Empik, oferujących produkty w ramach usługi Marketplace (dalej: „ Sprzedawca” lub „ Sprzedawcy”).

 2. Niniejszy załącznik, w zakresie, w jakim określa prawa i obowiązki Klienta odnoszące się do umowy ze Sprzedawcą oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy odnoszące się do umowy z Klientem, określa treść umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach Marketplace. 

 3. Usługa Marketplace jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Usługa Marketplace świadczona jest dla Klientów nieodpłatnie. Jakiekolwiek opłaty i prowizje związane z transakcjami dokonywanymi z wykorzystaniem usługi Marketplace, obciążają Sprzedawców.

 4. Sprzedawcami w ramach usługi Marketplace mogą być wyłącznie przedsiębiorcy (bez względu na formę organizacyjno-prawną), którzy zawarli z Empik umowę o współpracy, umożliwiającą im oferowanie Klientom produktów za pomocą Sklepu Internetowego empik.com.

 5. W ramach usługi Marketplace Klienci mogą:

  1. zapoznawać się z ogólnodostępnymi profilami Sprzedawców, zawierającymi informacje o Sprzedawcach (w tym ich dane firmowe i dane teleadresowe) oraz o obowiązujących u nich warunkach sprzedaży i dostawy produktów;

  2. składać online zamówienia na produkty u Sprzedawców i zawierać na odległość ze Sprzedawcami umowy sprzedaży produktów;

  3. dokonywać płatności dotyczące zamówionych produktów za pomocą Podmiotu realizującego płatność;

  4. wystawiać – za pomocą udostępnionych narzędzi – oceny dotyczące realizacji poszczególnych zamówień przez Sprzedawców;

  5. sprawdzać status realizacji oraz historię swoich zamówień za pomocą zakładki „Twoje konto”;

  6. składać za pomocą udostępnionego narzędzia online reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami.

 6. Korzystanie przez Klienta z usługi Marketplace i składanie zamówień u Sprzedawców możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających złożenie zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 7. Funkcjonalności usługi Marketplace, o których mowa w ust. 5 lit. d-f powyżej, dostępne są wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym empik.com (posiadających konto), po zalogowaniu do ich konta.

 8. Do korzystania z usługi Marketplace i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Pozostałe wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego empik.com, zasady zakładania i usuwania konta oraz zarządzania kontem określone są w regulaminie Sklepu Internetowego empik.com.

§2. Informacje o produktach i warunkach dostawy

 1. Strony produktowe w ramach Marketplace oraz informacje o cenie i dostępności produktu w asortymencie poszczególnych Sprzedawców, nie stanowią oferty Sprzedawców w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Taki sam produkt może znajdować się w asortymencie różnych Sprzedawców. W takim wypadku mogą mieć zastosowanie różne ceny i warunki dostawy obowiązujące u poszczególnych Sprzedawców. Wybór Sprzedawcy, spośród różnych Sprzedawców posiadających taki sam produkt w swoim asortymencie, leży wyłącznie w gestii Klienta.

 3. Poszczególni Sprzedawcy mogą oferować tylko niektóre sposoby dostawy przewidziane w niniejszym załączniku i regulaminie Sklepu Internetowego empik.com, a także oferować dostawę produktów wyłącznie na określonym obszarze lub obszarach.

 4. Ceny produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców:

  1. zawierają podatek VAT (jeżeli dotyczy) i podawane są w złotych;

  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od Sprzedawcy, sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta.

 5. Ceny produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców nie są cenami obowiązującymi przy nabywaniu produktów od Empik w Sklepie Internetowym empik.com lub w Salonach Empik.

 6. Produkty dostępne w asortymencie Sprzedawców nie podlegają promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać dla produktów nabywanych od Empik w Sklepie Internetowym empik.com lub Salonach Empik.

 7. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym empik.com lub w Salonach Empik nie podlegają promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać dla produktów nabywanych od Sprzedawców.

§3. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może w ramach usługi Marketplace składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sprzedawców przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia w Marketplace bez rejestracji;

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia;

  3. wybrać Sprzedawcę, w którego asortymencie dany produkt jest dostępny, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  4. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu) oraz sposób płatności;

  5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;

  8. opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

 4. Usługa Marketplace nie jest przeznaczona do sprzedaży hurtowej. Empik i poszczególni Sprzedawcy są uprawnieni do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.

 5. Empik nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży produktów, zawieranych za pośrednictwem Marketplace. Stronami takich umów są wyłącznie Klienci (jako kupujący) i Sprzedawcy (jako sprzedający).

 6. Złożenie zamówienia produktu przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tego produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie produktowej i zgodnie z treścią zamówienia.

 7. W ramach procesu składania zamówienia, Klient może umieścić w Koszyku produkty różnych Sprzedawców. W ten sposób Klient może jednocześnie złożyć zamówienia na poszczególne produkty u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć umowy sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. W takim wypadku poszczególne zamówienia przekazywane są przez Empik do odpowiednich, wybranych przez Klienta, Sprzedawców.

 8. W przypadku zamówień z dostawą, gdy Klient składa jednocześnie zamówienia u wielu Sprzedawców (ust. 6 powyżej), do każdego z tych zamówień doliczane są koszty dostawy produktów (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Klienta spośród opcji dostępnych u danego Sprzedawcy.

 9. Nie jest możliwy odbiór w Salonach Empik produktów zamówionych u Sprzedawców w ramach usługi Marketplace. 

 10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 12 godzin na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

 11. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;

  3. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

 12. W przypadku braku zamówionego produktu u Sprzedawcy lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

 13. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek)

 14. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 13 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Empik lub Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 niniejszego załącznika.

 15. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku niedokonania przez Klienta płatności całości ceny zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Klienta częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane na zasadach opisanych w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

 16. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). Empik informuje, że w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca może nie ponosić odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu zamówienia.

§4. Formy płatności

 1. Do płatności z tytułu umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Marketplace stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 4.

 2. Przy zamówieniach dokonywanych za pomocą Marketplace na produkty oferowane przez Sprzedawców:

  1. w wybranych przypadkach możliwa jest płatność przy odbiorze zamówienia – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych; możliwość płatności gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Formy płatności”);

  2. zawsze możliwa jest płatności „z góry” – akceptowane są płatności dokonywane przelewem, kartą płatniczą lub za pomocą systemu płatności BLIK; nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków ani PayPal; – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

  3. w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszego regulaminu (jednoczesne złożenie zamówień u różnych Sprzedawców) oraz wyboru płatności z góry u różnych Sprzedawców, Klient dokonuje jednej płatności z góry za całość złożonych zamówień; w takim wypadku operator płatności (Centrum Rozliczeniowe Dotpay) rozdziela zapłaconą sumę i przekazuje poszczególnym Sprzedawcom należne im kwoty.

 3. Mając na względzie, że stroną zawartej z Klientem w ramach Marketplace umowy sprzedaży produktu jest Sprzedawca, na Sprzedawcy ciąży obowiązek udokumentowania sprzedaży produktu zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – wystawienia i doręczenia Klientowi faktury albo, w danym wypadku, paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Klient będący podatnikiem VAT składając zamówienie na produkt za pomocą Marketplace akceptuje otrzymanie od Sprzedawcy będącego podatnikiem VAT faktury elektronicznej.

 4. Informacja o tym, czy dany Sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym (nalicza podatek od towarów i usług), zamieszczone są na jego profilu w ramach Marketplace lub w ramach Strony produktowej produktu z asortymentu tego Sprzedawcy. 

§5. System ocen

 1. W ramach Marketplace Empik udostępnia zarejestrowanym Klientom narzędzie umożliwiające dokonanie oceny realizacji przez Sprzedawcę umowy zawartej za pośrednictwem Marketplace. Możliwość dokonania oceny pojawia się po upływie terminu na wykonanie takiej umowy. Ocena dokonywana jest za pomocą narzędzi udostępnionych z poziomu konta Klienta, po zalogowaniu.

 2. Ocena wystawiona przez Klienta będzie widoczna dla innych Klientów. Empik nie modyfikuje ani nie zatwierdza takich ocen, zaś takie oceny nie są ocenami Empik.

 3. Wystawienie oceny przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Jednakże oceny powinny być merytoryczne i nie mogą naruszać postanowień § 1 ust. 3 Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com, w tym nie mogą naruszać określonego tam zakazu dostarczania treści bezprawnych. Empik zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do ocen, które w oczywisty sposób są niemerytoryczne (nie na temat), które naruszają § 1 ust. 3 Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com jak również ocen wystawionych przez Klienta, który w rzeczywistości nie złożył zamówienia u danego Sprzedawcy.

§6. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na odległość poprzez Marketplace w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

  1. w przypadku sprzedaży produktu – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż  przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktu;

  2. w przypadku u mowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z produktów;

  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę (jeśli dotyczy) jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać produkt Sprzedawcy lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu (np. koszt odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 7. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 6, nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

§7. Odpowiedzialność Sprzedawców

 1. Empik informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawcy są obowiązani dostarczyć produkty bez wad. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady sprzedanych przez nich produktów (rękojmia) określane są przez Sprzedawców tych produktów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Empik informuje, że w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami nie mogą zostać wyłączone ani ograniczone przez Sprzedawców uprawnienia przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

 2. Empik nie udziela żadnej gwarancji na produkty sprzedawane za pośrednictwem Marketplace. Produkty sprzedawane przez Sprzedawców mogą być jednakże objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci (gwarant). Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców.

§8. Odpowiedzialność Empik

 1. Empik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie usługi Marketplace, w tym za prawidłowe przekazanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą informacji w ramach procesu składania zamówień na produkty. Empik nie odpowiada jednakże za ustalone przez Klienta ze Sprzedawcą treść i warunki umowy sprzedaży produktu, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiej umowy. Warunki umowy sprzedaży produktu, takie jak cena, termin realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy uzgadniają pomiędzy sobą Klient i Sprzedawca. Sprzedawca odpowiada ponadto za obsługę posprzedażną Klienta oraz za przekazanie Klientowi informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Empik nie jest sprzedawcą produktów z asortymentu Sprzedawców i nie odpowiada za jakość tych produktów ani za ich wady. Empik nie zajmuje się ponadto realizacją dostawy produktów zamówionych przez Klientów u Sprzedawców ani nie odpowiada za sposób i terminowość takiej dostawy.

 3. W ramach procesu składania i realizacji zamówień, na adres e-mail Klienta podany w związku z zamówieniem są przesyłane wiadomości dotyczące tego zamówienia (np. potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy na odległość, informacja o statusie realizacji zamówienia, itp.). Takie informacje mogą być wysyłane przez Sprzedawców za pomocą narzędzi udostępnionych dla nich w ramach Marketplace. Jeżeli w treści takich wiadomości nie wskazano inaczej, ich nadawcą jest Sprzedawca, a nie Empik. 

§9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować do Sprzedawców. Każdy Sprzedawca określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców w Marketplace. W ramach Marketplace Empik udostępnia zarejestrowanym Klientom narzędzie komunikacyjne umożliwiające złożenie reklamacji online bezpośrednio u Sprzedawcy.

 2. Reklamacje związane z usługą Marketplace mogą być zgłaszane Empik za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje takie są rozpatrywane przez Empik wedle kolejności wpływu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana nie później niż w terminie do 30 dni od jej otrzymania przez Empik.

§10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w przypadku złożenia zamówienia na produkt z asortymentu Sprzedawcy, danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) jest poszczególny Sprzedawca. Empik jedynie udostępniania te dane kontrahentowi Klienta (Sprzedawcy) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz wykonania tej umowy. Informacje o Sprzedawcy zawarte są w profilu Sprzedawcy w Marketplace oraz w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 10 niniejszego załącznika.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Umowy ze Sprzedawcami w ramach usługi Marketplace są zawierane w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku do zamówień produktu z asortymentu Sprzedawców odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

 3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z Regulaminem Sklepu Internetowego empik.com, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

Załącznik nr 7

Zasady korzystania z formy płatności "erata -raty z Dotpay"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Forma płatności "erata - rata z Dotpay” polega na możliwości dokonania opłaty za zamówienie w Sklepie Internetowym empik.com przez Klienta przy użyciu pożyczki udzielonej przez Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, NIP 1070010731, REGON 141387142, Krajowy Rejestr Sądowy Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000305178, kapitał zakładowy wynosi 1 305 187 160 złotych (w całości wpłacony) („Bank”), za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, na warunkach wskazanych w regulaminie udzielenia pożyczek/ kredytów dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Banku, dostępnych na stronie Banku pod tym adresem („Regulamin udzielania pożyczek/ kredytów”). Z formy płatności „erata - raty z Dotpay” Klient może skorzystać po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego empik.com lub przy składaniu zamówienia dla zakupów bez rejestracji.

 • Forma płatności „erata - raty z Dotpay” dostępna jest wyłącznie jako opcja „płatności z góry”.

 • Opcja płatności „erata - raty z Dotpay” jest dostępna zarówno w stosunku do produktów z oferty Empik, jak również w stosunku do produktów oferowanych przez Sprzedawców

 • Nie jest możliwe dokonanie płatności za pomocą opcji „erata - raty z Dotpay” za zamówienia złożone na:

  1. produkty cyfrowe tj. Ebook, na Muzykę mp3, Grę Cyfrową produkty prepaid, bilety

  2. produkty z kategorii „Zapowiedzi” lub „Wznowienia”

  3. zakupy Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik

  4. za pomocą opcji płatności „erata - raty z Dotpay” nie można również doładować Twoich Środków

 • Forma płatności „erata - raty z Dotpay” nie może być łączona z innymi formami płatności dostępnymi w Sklepie Internetowym empik.com.

 • Możliwość skorzystania z formy płatności „erata - raty z Dotpay” dostępna jest w przypadku dokonywania zakupów o minimalnej wartości 300 zł i nie większej niż 4350 zł.

 • W celu skorzystania z formy płatności „erata - raty z Dotpay” należy:

  1. z poziomu karty produktowej kliknąć przycisk „Kup na raty”; lub

  2. z poziomu Koszyka wybierając w ramach sposobów płatności przycisk „Kup na raty”.

  3. Szczegółowe informacje o zakupach na raty w ramach „erata - raty z Dotpay” są dostępne w zakładce „erata - raty z Dotpay” w Sklepie Internetowym empik.com oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

§2. Informacje dodatkowe

 1. Umowa pożyczki zawarta z Bankiem jest umową niezależną od umowy sprzedaży zawartej przez Klienta z Empik lub Sprzedawcą oferującym produkty w ramach usługi Marketplace.

 2. Empik nie jest stroną, ani pośrednikiem w zakresie umowy pożyczki, w tym nie przetwarza danych, które Klient przekazuje Bankowi w związku z ubieganiem się o udzielenie pożyczki.

 3. W przypadku rezygnacji lub odstąpienia przez Klienta od zamówienia, za które Klient dokonał płatności za pomocą formy płatności „erata - raty z Dotpay”, Empik zwraca środki Klientowi za pośrednictwem serwisu Dotpay, na numer konta bankowego wskazany przez Klienta

§3. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu uzyskania pożyczki z wykorzystaniem formy płatności „erata - raty z Dotpay” powinny być zgłaszane zgodnie z polityką Reklamacji Alior Banku dostępną pod adresem .https://www.aliorbank.pl/dodatkowe informacje/informacje/reklamacje.html

 2. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności z wykorzystaniem formy płatności „erata - raty z Dotpay” mogą być zgłaszane do Empik:

  1. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

  2. za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

  3. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta

 3. Empik ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego załącznika z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika

 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku, dotyczących warunków realizacji umowy sprzedaży, stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com.

Załącznik nr 8

Zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu EmpikGO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Dla celów niniejszego załącznika zastosowanie mają dodatkowo następujące definicje:

  1. Abonament EmpikGO – odpłatna usługa cyfrowej subskrypcji Produktów, poprzez którą Klient może mieć dostęp do Produktów objętych Abonamentem EmpikGO w określonym czasie i korzystać z nich na warunkach określonych w niniejszym załączniku.

  2. Audiobook – książka w wersji cyfrowej w formacie mp3, niezapisana na nośniku materialnym (np. płycie CD, DVD)

  3. Produkty – Audiobooki i Ebooki dostępne w ramach Abonamentu EmpikGO

  4. EmpikGO – aplikacja mobilna Empik pod nazwą EmpikGO, dostępna do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store i Google Play na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS (z wersją oprogramowania powyżej 10) i Android (z wersją oprogramowania powyżej 4.4).

 2. Warunkiem zakupu i korzystania z Abonamentu EmpikGO jest posiadanie:

  1. aktywnego konta Klienta ;

  2. zarejestrowanej w koncie Klienta karty płatniczej;

  3. zainstalowanej aplikacji EmpikGO na urządzeniu, na którym Klient będzie korzystał z Abonamentu EmpikGO. Używanie aplikacji EmpikGO odbywa się na zasadach określonych w regulaminie aplikacji mobilnej EmpikGO. Klient jest zobowiązany zapoznać się z tym regulaminem.

 3. Z Abonamentu EmpikGO można korzystać wyłącznie w aplikacji EmpikGO.

 4. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, Abonament EmpikGO (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących bezpłatnego okresu próbnego) może być aktywowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 5. Z Abonamentu EmpikGO można korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych, na użytek prywatny.

 6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania Produktów, ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

  2. zwielokrotniania Produktów w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

§2. Rodzaje Abonamentów EmpikGO

 1. W ramach Abonamentów EmpikGO mogą istnieć różne rodzaje Abonamentów EmpikGO, których szczegóły są podawane w aktualnej ofercie Empik, dostępnej w Sklepie internetowym empik.com i w aplikacji EmpikGO

 2. Klient może nabyć i korzystać każdorazowo tylko z jednego Abonamentu EmpikGO. W przypadku chęci zmiany Abonamentu EmpikGO, Klient powinien anulować posiadany Abonament EmpikGO. Nowy Abonament EmpikGO będzie możliwy do nabycia po zakończeniu opłaconego już cyklu rozliczeniowego Abonamentu EmpikGO, z którego Klient rezygnuje.

 3. Przy każdym Abonamencie EmpikGO znajduje się jego opis, który wskazuje:

  1. czy Abonament EmpikGO poprzedzony jest bezpłatnym okresem próbnym, a jeśli tak, warunki takiego okresu próbnego (długość okresu próbnego i ograniczenia co do liczby produktów dostępnych w okresie próbnym);

  2. cenę Abonamentu EmpikGO za miesiąc korzystania (okres rozliczeniowy) płatną z góry;

  3. liczbę urządzeń, na których można jednocześnie korzystać z Produktów w Abonamencie EmpikGO;

  4. link do listy Produktów dostępnych w danym Abonamencie EmpikGO.

 4. W ramach Abonamentu EmpikGO Klient jest uprawniony do korzystania w okresie rozliczeniowym z wszystkich Produktów dostępnych w ramach Abonamentu EmpikGO na określonej liczbie urządzeń, których szczegóły są podawane w aktualnej ofercie Empik, dostępnej w Sklepie internetowym empik.com i w aplikacji EmpikGO

§3. Zasady korzystania z Abonamentu

 1. W celu korzystania z Produktów w Abonamencie EmpikGO niezbędne jest zainstalowanie aplikacji EmpikGO na urządzeniu Klienta, na którym Klient będzie korzystał z Abonamentu EmpikGO. Urządzenie musi mieć dostęp do internetu i łączyć się z internetem przynajmniej raz w ciągu 30 dni w celu automatycznej aktualizacji informacji o stanie Abonamentu EmpikGO (tj. czy kolejny okres rozliczeniowy został opłacony, a w przypadku Abonamentu EmpikGO „x produktów za y zł miesięcznie”, czy możliwe jest pobranie kolejnego Produktu). Brak połączenia z internetem przynajmniej raz na 30 dni spowoduje wyłączenie Abonamentu EmpikGO.

 2. Po zakupie Abonamentu EmpikGO, Klient może korzystać z Produktów dostępnych w ramach Abonamentu EmpikGO w aplikacji EmpikGO (w streamingu lub zapisać je na urządzeniu, wówczas pliki będą ukryte w aplikacji EmpikGO i będzie można z nich korzystać również gdy urządzenie jest w trybie offline).

 3. Pobranie nowego Produktu w ramach Abonamentu EmpikGO do biblioteki aplikacji EmpikGO dostępnej w koncie Klienta możliwe jest jedynie wtedy, gdy urządzenie Klienta połączone jest z internetem.

 4. W panelu na koncie Klienta, w sekcji Abonamenty EmpikGO, Klient przez cały czas trwania Abonamentu EmpikGO będzie miał dostępną informację o typie i rodzaju zakupionego Abonamentu EmpikGO, dacie najbliższej płatności za Abonament EmpikGO, historii płatności i korzystania z Produktów. Produkty pobrane w ramach Abonamentu EmpikGO będą dostępne w sekcji Produkty cyfrowe w koncie Klienta przez cały okres obowiązywania Abonamentu EmpikGO, o ile Produkty te nie zostaną wycofane z oferty Empik, EmpikGO lub oferty danego Abonamentu EmpikGO . W takim przypadku Klient ma możliwość zrezygnować z Abonamentu EmpikGO w każdej chwili zgodnie z postanowieniami §7.2 niniejszego załącznika.

 5. W przypadku wypowiedzenia lub wygaśnięcia Abonamentu EmpikGO lub gdy Abonament EmpikGO zostanie wyłączony na skutek braku możliwości pobrania opłaty abonamentowej z karty płatniczej Klienta lub z powodu braku połączenia urządzenia z internetem przynajmniej raz na 30 dni, Produkty wybrane w ramach Abonamentu EmpikGO przestaną być dostępne i zostaną wykreślone z biblioteki aplikacji EmpikGO i sekcji Produkty cyfrowe w koncie Klienta.

 6. W przypadku kolejnego nabycia tego samego typu i rodzaju Abonamentu EmpikGO (o ile jest jeszcze dostępny w ofercie), Klient będzie miał dostęp do Produktów, które zostały pobrane do biblioteki aplikacji EmpikGO i w sekcji Produkty Cyfrowe w koncie Klienta w czasie ważności poprzedniego Abonamentu EmpikGO.

 7. Z Produktów w ramach Abonamentu EmpikGO można równocześnie korzystać na takiej liczbie urządzeń jak wskazano w opisie Abonamentu EmpikGO. Po osiągnięciu limitu urządzeń, w przypadku chęci dodania kolejnego, Klient otrzyma informację na dołączanym urządzeniu o przekroczonej liczbie urządzeń. Dodanie innego urządzenia będzie możliwe tylko po usunięciu z listy urządzenia już dodanego, tak aby liczba urządzeń zgadzała się z opisem Abonamentu EmpikGO.

 8. W przypadku wyłączenia Abonamentu EmpikGO pomimo opłaconego okresu, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta.

§4. Okres próbny

 1. Jeżeli warunki konkretnego Abonamentu EmpikGO tak wskazują, Abonament EmpikGO, zawsze tylko jeden raz dla każdego Klienta, rozpoczyna się od darmowego okresu próbnego.

 2. Czas trwania okresu próbnego jest każdorazowo wskazany w warunkach Abonamentu EmpikGO, którego dotyczy i jest podany w dniach.

 3. Okres próbny bezpośrednio poprzedza rozpoczęcie korzystania z wybranego Abonamentu EmpikGO. Oznacza to, że Klient musi zdecydować, z którego Abonamentu EmpikGO chce skorzystać i spełnić warunki jego zakupu. Zapłata za Abonament EmpikGO nie będzie pobierana w okresie próbnym.

 4. Na trzy dni oraz na jeden dzień przed upływem okresu próbnego Klient otrzyma na adres e-mail podany przy rejestracji informację o zbliżającym się końcu okresu próbnego i informację w jaki sposób zrezygnować z Abonamentu EmpikGO. Jeśli Klient nie zrezygnuje z Abonamentu EmpikGO do końca okresu próbnego, w dniu następującym po ostatnim dniu okresu próbnego rozpoczyna się Abonament wybrany przez Klienta, z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że z karty płatniczej podpiętej pod konto Klienta zostanie pobrana miesięczna cena za wybrany Abonament EmpikGO.

 5. W okresie próbnym Klient ma możliwość korzystać z Produktów w takim zakresie jak wskazano w warunkach okresu próbnego. Warunki okresu próbnego nie muszą dawać uprawnień tożsamych z warunkami wybranego Abonamentu EmpikGO.

 6. W ramach typu Abonamentu EmpikGO Klient (identyfikowany przez numer karty zarejestrowanej do płatności lub numer (ID) konta Klienta) ma możliwość skorzystać tylko raz z okresu próbnego bez względu na wybierany rodzaj Abonamentu EmpikGO. Takie ograniczenie ma na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionemu wielokrotnemu korzystaniu z okresu próbnego w ramach typu Abonamentu EmpikGO.

§5. Zasady zakupu Abonamentu EmpikGO

 1. Zakup Abonamentu EmpikGO oznacza zawarcie przez Klienta z Empik umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na cyfrowej subskrypcji Produktów, na zasadach określonych w niniejszym załączniku

 2. Abonament EmpikGO może zostać zakupiony wyłącznie poprzez Sklep Internetowy empik.com.

 3. W celu złożenia zamówienia na Abonament EmpikGO należy:

  1. wybrać Abonament EmpikGO będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów” lub „Kup abonament”;

  2. zalogować się do Sklepu Internetowego empik.com, a jeśli Klient nie posiada konta w Sklepie Internetowym empik.com to założyć konto Klienta;

  3. dokonać rejestracji karty płatniczej w koncie Klienta, o ile taka karta nie jest jeszcze zarejestrowana;

  4. wpisać dane do faktury (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  5. zaznaczyć zgodę na pobieranie z zarejestrowanej karty płatniczej kwoty odpowiadającej miesięcznej cenie Abonamentu EmpikGO co miesiąc z góry;

  6. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

§6. Formy płatności

 1. Płatność za Abonament EmpikGO jest uiszczana z góry poprzez automatyczne pobranie kwoty odpowiadającej miesięcznej cenie wybranego Abonamentu EmpikGO z karty płatniczej Klienta zarejestrowanej na koncie Klienta.

 2. Jeżeli pobranie kwoty odpowiadającej miesięcznej cenie wybranego Abonamentu EmpikGO z karty płatniczej Klienta nie powiedzie się z przyczyn, które leżą po stronie Klienta, w tym braku środków na koncie Klienta, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej wiadomość informującą o braku pobrania opłaty za Abonament EmpikGO i kolejnej próbie pobrania takiej płatności za 5 dni. Po upływie 5 dni od wysłania w/w wiadomości na pocztę elektroniczną zostanie podjęta kolejna próba ściągnięcia płatności. Jeżeli druga próba również nie powiedzie się z przyczyn, które leżą po stronie Klienta, Abonament EmpikGO zostanie wyłączony. Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej informację o wyłączeniu Abonamentu EmpikGO z powodu braku płatności za kolejny okres rozliczeniowy.

 3. Jeżeli Klient ma zarejestrowanych kilka kart płatniczych w koncie Klienta, dokonując zakupu Abonamentu EmpikGO powinien wskazać, z której karty płatniczej ma być pobierana opłata za Abonament EmpikGO. Jeżeli Klient nie ma zarejestrowanej karty płatniczej w koncie Klienta, w trakcie składania zamówienia zostanie przekierowany do strony umożliwiającej taką rejestrację.

 4. Jeżeli Klient zrezygnuje z Abonamentu EmpikGO, karta płatnicza nadal pozostaje podpięta do konta Klienta, jednak nie będą z niej pobierane należności za Abonament EmpikGO. W celu usunięcia karty płatniczej z konta Klienta, Klient powinien usunąć ją poprzez naciśnięcie przycisku X znajdującego się obok informacji o powiązanej karcie w sekcji dotyczącej zarządzania przypisanymi kartami płatniczymi w koncie Klienta na stronie empik.com

 5. Płatności rozliczane są przez Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/

 6. Jeżeli Abonament EmpikGO jest poprzedzony okresem próbnym, pierwsza płatność za Abonament EmpikGO zostanie pobrana po zakończeniu okresu próbnego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika do Regulaminu, chyba że Klient zrezygnuje z Abonamentu EmpikGO zanim okres próbny upłynie.

 7. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za Abonament EmpikGO za pomocą Ekarty Prezentowej, Karty Prezentowej Empik, Twoich Środków za zamówienia.

§7. Czas trwania i wypowiedzenia

 1. Umowa na Abonament EmpikGO zawierana jest na czas nieokreślony. Klient ma prawo zrezygnować z Abonamentu EmpikGO w każdej chwili, ze skutkiem na koniec aktualnie opłaconego okresu rozliczeniowego

 2. Aby zrezygnować z Abonamentu EmpikGO należy w sekcji Abonamenty w koncie Klienta kliknąć w przycisk „Anuluj Abonament”.

 3. Po rezygnacji z Abonamentu EmpikGO Klient ma prawo korzystać z Abonamentu EmpikGO do końca opłaconego okresu rozliczeniowego.

 4. Empik jest uprawniony do aktualizacji oferty w zakresie rodzajów i typów Abonamentów EmpikGO w celu poprawy jej jakości lub konkurencyjności. Empik może również aktualizować Produkty dostępne w ramach Abonamentu EmpikGO, jeżeli jest to konieczne ze względu na wycofanie danego Produktu z oferty Empik lub EmpikGO. W przypadku gdy takie zmiany będą dotyczyły Abonamentu EmpikGO wykupionego przez Klienta, Empik powiadomi takiego Konsumenta o zmianie wysyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji. W takim przypadku Konsument ma możliwość zrezygnować z Abonamentu EmpikGO w każdej chwili zgodnie z postanowieniami §7.2 niniejszego załącznika.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego empik.com dotyczące warunków składania zamówienia i form płatności obowiązują w brzmieniu wynikającym z § 5 Zasady zakupu Abonamentu EmpikGO i § 6 Formy płatności niniejszego załącznika. W pozostałym zakresie obowiązuje regulamin Sklepu internetowego empik.com, z wyłączeniem następujących postanowień regulaminu Sklepu Internetowego empik.com, które nie znajdują zastosowania do Abonamentów EmpikGO: § 7 (Modyfikacja zamówienia), § 10 (Realizacja zamówienia).

Regulamin EmpikGO dostępny jest pod tym linkiem

 

 

Załącznik nr 9

Regulamin Programu Ochrony Kupujących

§1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Ochrony Kupujących skierowanego do Kupujących dokonujących na empik.com zakupy u Sprzedawców innych niż Empik w ramach usługi Marketplace.

 1. Sprzedawca – podmiot oferujący produkty do sprzedaży w Sklepie Internetowym w ramach usługi Marketplace, o którym mowa w Załączniku nr 6 do Regulaminu Sklepu Internetowego;

 2. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym, dokonująca zakupów u Sprzedawcy oferującego produkty do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). Programem nie są objęte osoby dokonujące w Sklepie Internetowym zakupów bez rejestracji;

 3. POK lub Program– Program Ochrony Kupujących, którego dotyczy niniejszy Regulamin POK;

 4. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin dostępny na stronie www.empik.com/regulamin;

 5. Regulamin POK – niniejszy regulamin Programu Ochrony Kupujących

 6. Wskazany Salon – salon Empik lub salon partnerski Empik, w którym Kupujący dokonuje potwierdzenia zgodności danych zawartych w formularzu Potwierdzenia.

Regulamin POK jest udostępniany na stronie internetowej www.empik.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

§2. Warunki korzystania przez kupujących z POK

 1. Celem Programu jest dokonanie przez Empik rekompensaty na rzecz Kupujących, którzy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarli umowę sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą i ponieśli szkodę na skutek niewykonania tej umowy przez Sprzedawcę. 

 2. Warunkiem ubiegania się przez Kupującego o uzyskanie od Empik rekompensaty z tytułu poniesienia szkody, o której mowa w § 2.1 jest:

  1. złożenie zawiadomienia na Policję lub do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa na szkodę Kupującego przez Sprzedawcę na skutek nieuczciwego działania Sprzedawcy;

  2. wypełnienie i przesłanie do Empik w formie elektronicznej wniosku o przyznanie i wypłatę rekompensaty - formularza POK, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu POK. Kupujący jest zobowiązany do dołączenia do formularza kserokopii potwierdzenia złożenia zawiadomienia organom ścigania o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę przez Sprzedającego

 3. Informacje i dane podane przez Kupującego w formularzu powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W celu ich weryfikacji, Empik może kontaktować się z Kupującym oraz żądać od Kupującego dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. W szczególności Empik, w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie do zasadności zgłoszonego przez Kupującego roszczenia może żądać dostarczenia przez Kupującego postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa oraz podania przez Kupującego sygnatury akt postępowania nadanej przez Policję lub Prokuraturę.

 4. Zgłoszenie powinno zostać wysłane do Empik na adres e-mail: [email protected] nie wcześniej niż po 30 dniach, ale nie później niż 120 dni od zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Empik o wszelkich zdarzeniach, które nastąpią po dacie wysłania formularza, a mogą mieć wpływ na zmianę roszczenia Kupującego względem Sprzedawcy - w szczególności o otrzymaniu od Sprzedawcy odszkodowania, rekompensaty lub naprawienia szkody przez Sprzedawcę w innej formie.

 6. Empik ma prawo odmówić wszczęcia Procedury w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie do zasadności zgłoszonego przez Kupującego roszczenia lub w przypadku nieścisłości w złożonej przez Kupującego dokumentacji i nie uzyskania od Kupującego nie budzących wątpliwości wyjaśnień.

§3. Zasady korzystania z rekompensaty

 1. W przypadku, gdy Kupujący dokonał zapłaty za zakupiony u Sprzedawcy towar i go nie otrzymał, uprawniony jest do ubiegania się o rekompensatę, o której mowa w § 3.2 na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Rekompensata obejmuje wartość szkody poniesionej przez Kupującego, nie wyższej jednak niż cena brutto zakupionego towaru, który nie został do Kupującego doręczony wraz z kosztem przesyłki, z zastrzeżeniem § 3.3.

 3. Maksymalna kwota rekompensaty za nieotrzymany produkt nie może być wyższa niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto, a kwota rekompensaty za koszty przesyłki nie może być wyższa niż 100 zł brutto.

 4. Programem objęte są wyłącznie szkody wynikające z niewykonania przez Sprzedawcę umów, za które Kupujący dokonał płatności ”z góry” (Kupujący dokonał wpłaty za produkt za pośrednictwem elektronicznych usług płatniczych udostępnionych dla usługi Marketplace na empik.com). Uprawnienie do skorzystania z Programu nie przysługuje w przypadku niezrealizowanych zamówień towaru z opcją płatności przy odbiorze.

 5. Empik podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania Kupującemu rekompensaty w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w §2.3. Informacja przesłana zostanie Kupującemu przez Empik na adres email wskazany przez Kupującego w formularzu.

 6. W przypadku otrzymania od Empik pozytywnej decyzji w sprawie wypłaty rekompensaty, Kupujący otrzyma od Empik drogą mailową potwierdzenie przyznania rekompensaty („Potwierdzenie”), w celu jego wydrukowania, uzupełnienia danych osobowych, podpisania i odesłania na wskazany adres korespondencyjny Empik listem poleconym z dopiskiem „Program Ochrony Kupujących ”.

 7. Do Potwierdzenia Kupujący powinien dołączyć kserokopię zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

 8. W celu weryfikacji danych osobowych Kupującego zawartych w Potwierdzeniu, Empik może skontaktować się z Kupującym oraz zażądać weryfikacji danych osobowych Kupującego przez wskazany dla Kupującego salon Empik, w którym Kupujący dokona potwierdzenia zgodności danych zawartych w formularzu.

 9. Empik dokona wypłaty rekompensaty w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Empik Potwierdzenia wraz z załącznikami.

 10. W przypadku stwierdzenia przez Empik braków formalnych w dokumentach, Empik wezwie Klienta do uzupełnienia braków, a termin wypłaty rekompensaty liczony będzie od dnia dokonania przez Klienta żądanego uzupełnienia.

 11. Przesłanie prawidłowo wypełnionego i kompletnego Potwierdzenia wraz z wymaganymi załącznikami stanowi warunek wypłaty rekompensaty przez Empik.

 12. Jeżeli w okresie po otrzymaniu przez Empik Potwierdzenia, a przed wypłatą rekompensaty, szkoda zostanie naprawiona przez Sprzedawcę, rekompensata nie będzie należna.

 13. Jeżeli po otrzymaniu przez Kupującego rekompensaty od Empik szkoda zostanie naprawiona przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany będzie do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni od naprawienia szkody przez Sprzedawcę) zwrócenia rekompensaty na rzecz Empik, na rachunek bankowy Empik nr 25109010430000000122513535.

§4. Wyłączenia z Programu Ochrony Kupujących

 1. Kupujący może skorzystać z Programu w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy dostępnej w ramach Sklepu Internetowego, z wyłączeniem umów sprzedaży obejmujących następujące kategorie towarów:

  1. Produktów Cyfrowych zdefiniowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego, w tym e-booków, audiobooków, plików mp3, gier cyfrowych;

  2. Biletów, prasy.

 2. Z zastrzeżeniem innych sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie, Kupującemu nie przysługuje możliwość skorzystania z Programu w przypadku, gdy:

  1. Sprzedawca nie ponosi winy za brak realizacji umowy sprzedaży i szkodę wyrządzoną Kupującemu, w szczególności, gdy towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony podczas transportu z winy przewoźnika;

  2. Kupujący naruszył Regulamin Sklepu Internetowego lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

  3. Towar miał zostać dostarczony poza granice Polski;

  4. Kupujący znajduje się w trakcie sporu z Empik lub Sprzedawcą;

  5. Sprzedawca stał się niewypłacalny i wszczęto postępowanie w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości, naprawcze lub likwidacyjne lub też ogłoszona została jego upadłość lub likwidacja.

§5. Dane osobowe Klienta

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 Warszawa.

 2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane:

  1. w celu przystąpienia i skorzystania z programu, w tym weryfikacji zgłoszenia i dokonania wypłaty rekompensaty – podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit b RODO,

  2. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 3. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane Sprzedawcy w przypadku konieczności wyjaśnienia okoliczności objętych zgłoszeniem. Ponadto dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane zewnętrznemu podmiotowi prowadzącym Centrum Wsparcia Klienta, kierownictwu Wskazanego Salonu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i IT.

 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia i zwrotu rekompensaty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 5. Kupującemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jako że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Kupującemu przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane można przesłać innemu administratorowi danych. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 6. Podanie danych osobowych przez Kupującemu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji uprawnień Kupujących wynikających z niniejszego Regulaminu POK.

 7. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego określa https://www.empik.com/polityka-prywatnosci-empik.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja Regulaminu POK jest warunkiem wzięcia przez Kupującego udziału w Programie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie POK mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

 3. Empik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu POK z ważnych przyczyn, którymi są:

  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  2. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zmiany w zakresie usługi Marketplace, o której mowa w Załączniku nr 6 do Regulaminu Sklepu Internetowego

  3. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  4. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

  5. przeciwdziałanie nadużyciom;

  6. poprawa obsługi Kupujących;

  7. zmiana Programu Ochrony Kupujących.

 4. Zmiany Regulaminu POK zostaną udostępnione na stronie www.empik.com w terminie co najmniej 7 dni przed datą ich wejścia w życie.

 5. Zmiany Regulaminu POK nie będą miały wpływu na prawa nabyte Kupujących.

 6. Empik zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu z ważnych przyczyn z zachowaniem co najmniej 120 dniowego okresu wyprzedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające zakończenie lub zawieszenie Programu uznaje się następujące okoliczności:

  1. zmiana strategii handlowej Empik;

  2. zmiana procesów lub systemów sprzedaży;

  3. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  4. konieczność przeciwdziałania nadużyciom;

  5. konieczność dostosowania się do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach powszechnie obowiązujących;

 7. Zawieszenie lub zakończenie programu nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Kupujących.

 8. Empik poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na stronie www.empik.com.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod tym adresem

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.