Regulamin kodów Empik Go w sieci Euronet

 

Regulamin dotyczący sprzedaży i warunków korzystania z kart i kodów zasilających Empik Go w sieci Euronet (zwany dalej „Warunkami korzystania z Kart”)

 

Skorzystanie z karty upominkowej Empik Go lub kodu zasilającego (zwanych dalej łącznie „Kartą”) oznacza akceptację następujących postanowień:

1. „Regulamin – zasady korzystania z Abonamentu Empik Go” („Regulamin”), który można znaleźć pod adresem https://www.empik.com/go, stanowi część Warunków korzystania z Kart. Regulamin może zawierać w szczególności postanowienia dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych oraz postanowienia ogólne dotyczące usług oferowanych w ramach aplikacji Empik Go („Usługi”).

2. Karta może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup wybranej przez Klienta subskrypcji Usług, chyba że Karta stanowi wprost, że może być wykorzystana jedynie na zakup konkretnego wariantu Usług).

3. Karty nie można wymienić na gotówkę, zwrócić ani odsprzedać (z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo).

4. Warunkiem zrealizowania Karty jest spełnienie wszystkich warunków przewidzianych Regulaminem, w tym: posiadanie lub utworzenie konta klienta w serwisie empik.com.

5. Aby wykorzystać Kartę, należy wejść na stronę www.empik.com/gofree i wpisać tam kod znajdujący się na Karcie.

6. Ważność Karty widoczna jest w karcie produktu, na paragonie potwierdzającym zakup Karty lub na wydruku z bankomatu. Kartę należy wykorzystać w terminie wskazanym w wyżej wymienionych miejscach. Po upływie tego okresu ważność Karty wygasa.

7. Karta przeznaczona jest jednorazowego użytku.

8. Karta jest dostarczana przez Empik S.A., z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197 („Empik”).

9.  Reklamacje dotyczące Kart mogą być zgłaszane do Empik na adres [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

10. Szczegółowe informacje na temat Usługi, w tym odpowiedzi na często zadawane pytania, znajdują się na www.empik.com/go.