Regulamin kodów Empik Go w sieci Euronet

 

Regulamin dotyczący sprzedaży i warunków korzystania z kart i kodów zasilających Empik Go w sieci Euronet (zwanych dalej „Warunkami korzystania z kart”)

 

Skorzystanie z karty upominkowej Empik Go i kodu zasilającego (zwanych dalej „kartą”) oznacza akceptację następujących postanowień:

1. „Regulamin określający zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Go”, który można znaleźć pod adresem https://www.empik.com/regulamin (Załącznik nr 8), stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kart. Regulamin korzystania z serwisu Empik Go może zawierać postanowienia dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych, postanowienia ogólne dotyczące usług oferowanych przez Empik Go.

2. Karta może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup wybranej przez Klienta subskrypcji usług Empik Go.

3. Karty nie można wymienić na gotówkę, zwrócić ani odsprzedać (z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo).

4. Warunkiem zrealizowania karty jest posiadanie lub utworzenie Konto Klienta w serwisie empik.com oraz wyrazić zgodę na Regulamin korzystania z serwisu Empik Go https://www.empik.com/regulamin.

5. Aby wykorzystać kartę, należy wejść na stronę www.empik.com/gofree.

6. Każdorazowo ważność karty widoczna jest w karcie produktu, na paragonie lub wydruku z bankomatu. Kartę należy wykorzystać w terminie wskazanym w wyżej wymienionych miejscach. Po tym okresie kod zasilający wygasa i nie można już użyć karty do zakupu.

7. Karta jest jednorazowego użytku.

8. Karta jest dostarczana przez firmę Empik S.A., z siedzibą w Warszawie 00-017, ul. Marszałkowska 116/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197 („Empik”).

9. Reklamacje kart mogą być zgłaszane do Empik na adres [email protected].

10.  W celu uzyskania pomocy i odpowiedzi na pytania odwiedź stronę www.empik.com/go.