#SolidarniZUkraina

Сотні тисяч біженців з України вже перетнули наші кордони. Ми вражені тим, що відбувається і відкриваємо наші серця, пропонуючи фінансову й матеріальну допомогу. Зараз кожен - навіть найменший - жест підтримки має значення.

Setki tysięcy uchodźców z Ukrainy przekroczyło już nasze granice. Głęboko poruszeni sytuacją, otwieramy nasze serca, oferując m.in. pomoc finansową i materialną. Teraz każdy - nawet najdrobniejszy gest wsparcia - ma znaczenie.

Książki, muzyka i filmy po ukraińsku

Завантаж безкоштовні матеріали

Ми вдячні нашому партнерові, котрий в ім'я солідарності з українським народом, за нашого посередництва надав доступ до безкоштовний мовних матеріалів. Спільними зусиллями ми подолаємо бар’єри й обмеження та полегшимо нашим сусідам щоденне спілкування в Польщі.
Впевнені, що разом ми зможемо зробити ще більше добрих справ.

Pobierz darmowe materiały

Dziękujemy naszemu partnerowi, który w imię solidarności z narodem ukraińskim, udostępnia za naszym pośrednictwem bezpłatne materiały językowe. W ten sposób wspólnymi siłami niwelujemy bariery i ograniczenia - ułatwiamy naszym sąsiadom codzienną komunikację w Polsce.
Jesteśmy przekonani, że razem uda nam się zrobić jeszcze więcej dobrego.