REGULAMIN USŁUG EMPIK PREMIUM

(„Regulamin”)


Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Empik „Usług Empik Premium”. Czego dowiesz się w niniejszym Regulaminie

Dziękujemy, że przed nabyciem Usług Empik Premium czytasz nasz regulamin, dzięki któremu dowiesz się m.in.:

 • Czym są Usługi Empik Premium;

 • Co potrzebujesz, by z skorzystać z tych Usług;

 • Jak zawrzeć umowę;

 • Jak zapłacić za Empik Premium;

 • Co dają Usługi Empik Premium i jak je aktywować;

 • Kiedy i jak można korzystać z bezpłatnej dostawy produktów;

 • Kiedy i jak można korzystać z zakupu towarów w promocji;

 • Jak zrezygnować lub odstąpić od Usług Empik Premium oraz kiedy Empik może zakończyć ich świadczenie;

 • Jak złożyć reklamację.ROZDZIAŁ I CZYM SĄ USŁUGI EMPIK PREMIUM


 1. W ramach Usług Empik Premium otrzymujesz od Empik dostęp do pakietu funkcjonalności i świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Decydując się na korzystanie z Usług Empik Premium, możesz wybierać z dwóch wariantów: nieodpłatnej wersji Empik Premium Free oraz odpłatnej wersji Empik Premium (dalej zbiorczo zwanymi „Usługami” lub „Usługami Empik Premium”).

 3. W naszych komunikatach dotyczących Empik Premium Free będziemy używać zarówno określenia usługa Empik Premium Free, jak i program Empik Premium Free.

 4. W ramach Empik Premium Free, stanowiącego kontynuację dotychczas istniejącego programu lojalnościowego Mój Empik (jeśli jesteś już w Mój Empik nie musisz zawierać dodatkowej umowy aby korzystać z Empik Premium Free), pod zmienioną nazwą i ze zwiększoną liczbą oferowanych funkcjonalności, otrzymasz szczególne przywileje, które polegają w szczególności na:

  1. możliwości korzystania z bezpłatnej dostawy dla zamówień o wartości od 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) w Paczkomatach, placówkach Poczty Polskiej i do punktów odbioru (aktualną listę punktów odbioru znajdziesz na stronie www.empik.com/pomoc/punkty-odbioru ). Odbiór zamówień w Salonach jest nieodpłatny dla osób korzystających z Usług Empik Premium niezależnie od wartości zamówienia. Szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnej dostawy znajdziesz w Rozdziale V niniejszego Regulaminu;

  2. kierowaniu do Ciebie akcji promocyjnych, umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów w promocyjnych cenach w Salonach Empik (tj. detalicznych punktach sprzedaży prowadzonych przez Empik lub przez osoby bądź podmioty związane z Empik umowami o współpracy), w Portalu (rozumianym jako strona www.empik.com , na której prowadzony jest sklep internetowy Empik) lub poprzez Aplikację Mobilną (tj. aplikację Portalu działająca pod nazwą „empik”, dostępną do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej App Store, Google Play, AppGallery na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych iOS i Android; zasady i warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej określone są w odrębnym regulaminie Portalu);

  3. możliwości dokonywania zwrotów towarów zakupionych z Kodem Klienta Empik Premium w Salonie Empik zgodnie z „Zasadami zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach Empik” bez potrzeby okazania dowodu zakupu („Zasady zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w Salonach Empik” są dostępne na stronie www.empik.com/regulaminy-empiku );

  4. możliwości odstąpienia przez Ciebie, o ile jesteś konsumentem od zawartej na odległość z Empik umowy sprzedaży produktu zamówionego na Portalu w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych (zamiast ustawowych 14) bez podawania przyczyny – celem uniknięcia wątpliwości, rozszerzone uprawnienie nie dotyczy zakupów dokonywanych za pośrednictwem Portalu w ramach „Marketplace” (rozumianego jako platforma umożliwiająca klientom w ramach Portalu dokonywanie na odległość (online) zakupów u sprzedawców innych niż Empik);

  5. kierowaniu do Ciebie akcji promocyjnych, umożliwiających uzyskanie obniżki na kolejne zakupy przy użyciu Kuponów (rozumianych jako kupony w formie papierowej lub elektronicznej upoważniający do zakupu ze zniżką w Salonach Empik, w Portalu lub Aplikacji Mobilnej);

  6. możliwości korzystania z rozszerzonych funkcji Portalu;

  7. możliwości otrzymywania informacji lub powiadomień o wydarzeniach kulturalnych;

  8. po zebraniu informacji związanych z Twoją aktywnością – dostosowywaniu oferty do Twoich indywidualnych zainteresowań;

  9. nabywając Empik Premium Free jesteś również uprawniony do korzystania z dodatkowych korzyści świadczonych przez Empik i Partnerów Empik (rozumianych jako podmioty realizujące świadczenia w postaci dodatkowych korzyści w ramach Usług Empik Premium), pod warunkiem, że są one dostępne w aktualnej na dany moment ofercie promocyjnej Usług Empik Premium.

 5. W przypadku korzystania z Empik Premium Free, przy zakupach w Sklepie Internetowym Empik będziesz widział przy produktach oznaczenie „Premium Free”, które będzie wskazywało korzyści dostępne przy zakupie danego produktu lub usługi.

 6. W ramach wersji odpłatnej Empik Premium jesteś uprawniony do uzyskania wszystkich świadczeń przysługujących w ramach Empik Premium Free, o których mowa w pkt 4 powyżej oraz następujących dodatkowych świadczeń:

  1. stałej zniżki w wysokości 15% od cen aktualnie obowiązujących w Salonie Empik niebędących cenami promocyjnymi (ceny regularne), na produkty z kategorii: książka, muzyka, filmy, zabawki, artykuły papiernicze i kreatywne oraz kolekcje własne Empik znajdujące się w ofercie Salonów Empik. Zniżka w Salonach Empik nie dotyczy następujących kategorii produktów: prasa, multimedia (gry, programy i konsole), elektronika (w tym baterie i akcesoria), podręczniki (szkolne, akademickie) i artykuły spożywcze. Informacja o klasyfikacji produktów do poszczególnych kategorii dostępna jest w karcie produktu w Sklepie Internetowym Empik (rozumianym jako prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny w domenie internetowej empik.com);

  2. do 20% zniżki na wybrane produkty oznaczone jako „Premium” sprzedawane przez Empik znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Empik. Przed dokonaniem zakupu powinieneś zapoznać się z regulaminem Sklepu Internetowego Empik oraz warunkami zakupu poszczególnych produktów,

  3. bezpłatnej dostawy dla zamówień o wartości od 40 zł w Paczkomatach, placówkach Poczty Polskiej i do punktów odbioru (listę punktów odbioru znajdziesz na stronie www.empik.com/pomoc/punkty-odbioru ) oraz bezpłatnej dostawy przesyłką kurierską zakupionych towarów dla zamówień o wartości od 40 zł. Szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnej dostawy znajdziesz w Rozdziale V niniejszego Regulaminu;

  4. nabywając Usługę Empik Premium jesteś również uprawniony do korzystania z dodatkowych korzyści świadczonych przez Empik i Partnerów Empik (rozumianych jako podmioty realizujące świadczenia w postaci dodatkowych korzyści w ramach Usług Empik Premium), pod warunkiem, że są one dostępne w aktualnej na dany moment ofercie promocyjnej Usług Empik Premium.

 7. W przypadku korzystania z Empik Premium, przy zakupach w Sklepie Internetowym Empik będziesz widział przy produktach oznaczenie „Premium”, które będzie wskazywało korzyści dostępne przy zakupie danego produktu lub usługi.

 8. Zniżki określone w pkt 6 powyżej obowiązują każdorazowo na maksymalnie 2 takie same produkty nabyte przez Ciebie w miesiącu i nie łączą się z innymi promocjami, chyba że co innego wynika wyraźnie z regulaminu innej promocji. W przypadku, gdy w momencie zakupu na dany produkt obowiązuje inna promocja dająca prawo do wyższej zniżki niż wynikająca z warunków Usług Empik Premium, automatycznie otrzymasz wyższą zniżkę.

 9. Abyś mógł skorzystać ze zniżek oraz bezpłatnej dostawy niezbędne jest: w przypadku dokonywania zakupów w Salonie Empik - okazanie przed dokonaniem zakupów Kodu Klienta; w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym Empik - zalogowanie się do Konta Klienta (rozumianego jako konto utworzone na Portalu lub poprzez Aplikację Mobilną, pozwalające na korzystanie z całego pakietu świadczeń obejmujących zniżki, korzyści i promocje w ramach Empik Premium).

 10. Dodatkowe korzyści, o których mowa w pkt 4 ppkt i oraz pkt 6 ppkt d świadczone są na zasadach wskazanych w regulaminach usług świadczonych przez Empik lub Partnerów Empik. Jesteś zobowiązany zapoznać się z takim regulaminem przed skorzystaniem z dodatkowej korzyści.

 11. Dodatkowe korzyści, z których możesz skorzystać w danym momencie, są zmienne w czasie, a ich aktualna lista podana jest na www.empik.com/premiumROZDZIAŁ II CO POTRZEBUJESZ, BY KORZYSTAĆ Z USŁUG EMPIK PREMIUM


 1. Do korzystania z Usług Empik Premium nie potrzebujesz specjalnego sprzętu, czy oprogramowania. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką ̨ internetowa ̨ typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Dodatkowo, powinieneś posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Możesz także skorzystać z aplikacji mobilnej, która jest dostępna do nieodpłatnego pobrania ze sklepu Google Play, APP Gallery lub App Store. Aplikacja do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia przenośnego posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

 3. Pamiętaj, by na bieżąco aktualizować aplikację mobilną, w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.ROZDZIAŁ III JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ O KORZYSTANIE Z USŁUG EMPIK PREMIUM


 1. Korzystanie z Usług Empik Premium jest możliwe poprzez zawarcie przez Ciebie umowy z Empik o korzystanie z Usług Empik Premium na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Umowę o korzystanie z Usług Empik Premium możesz zawrzeć:

  1. w lokalu przedsiębiorstwa tj. w Salonie Empik poprzez potwierdzenie warunków umowy w formie dokumentowej na urządzeniu elektronicznym. W tym celu powinieneś poinformować o zamiarze zawarcia takiej umowy pracownika Salonu Empik i postępować zgodnie z jego wskazówkami; przy czym zawarcie umowy w tej formie nie jest możliwe dla Empik Premium Free;

  2. na odległość, tj. na Portalu lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W tym celu powinieneś kliknąć link do Usług Empik Premium i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 3. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 2 powinien być wypełniony w sposób kompletny, zgodny z prawdą i zgodnie z instrukcjami podanymi w jego treści. W razie jakichkolwiek pytań poproś o pomoc pracownika Salonu Empik.

 4. Empik zastrzega, że formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 2, wypełniony w sposób niekompletny lub niepodpisany nie będzie rejestrowany. Empik zastrzega sobie prawo do zablokowania Kodu Klienta wydanego na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego w sposób niekompletny lub niepodpisanego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu (na podany adres e-mail lub za pomocą innego dostępnego kanału kontaktu) osoby, której nadano Kod Klienta, do uzupełnienia formularza z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 (siedem) dni.

 5. Skorzystanie z wszystkich świadczeń i dodatkowych korzyści dostępnych w ramach Usług Empik Premium wymaga posiadania Konta Klienta w Portalu, założonego przy użyciu tego samego adresu email jak podany dla potrzeb korzystania z Usług Empik Premium. Szczegóły dotyczące Konta Klienta, w tym opis procesu jego zakładania, znajdziesz w Regulaminie Sklepu Internetowego empik.com.

 6. Umowa o korzystanie z Usług Empik Premium zawierana jest na czas nieokreślony z momentem aktywacji Usługi.

 7. Aktywacja Usługi następuje z momentem wysłania stosownego potwierdzenia na adres poczty elektronicznej podany przez Ciebie przy rejestracji do Usług.

 8. Jeśli jesteś konsumentem, wyrażając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi Empik Premium przez Empik przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie zakupu Usługi na odległość, przyjmujesz do wiadomości, że skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy będzie wiązało się z zapłatą za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy w ramach Usługi Empik Premium.

 9. Z usługi Empik Premium i Empik Premium Free można korzystać wyłącznie w celach niekomercyjnych na użytek prywatny.ROZDZIAŁ IV KOD KLIENTA


 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego nadany Ci zostanie indywidualny Kod Klienta, który można okazać podczas transakcji w Salonie Empik za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego. Dostęp do Kodu Klienta można zawsze uzyskać przez Portal lub Aplikację Mobilną.

 2. Kod Klienta jest ważny przez cały okres korzystania z Usług Empik Premium i traci ważność z chwilą Twojej rezygnacji z Usług/zakończenia realizacji Usług Empik Premium przez Empik.

 3. Możesz posiadać jeden Kod Klienta, przypisany do tych samych danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Z pomocą Kodu Klienta zbierane są na Koncie Klienta – w celu wykonania Usług Empik Premium –informacje związane z Twoją aktywnością konsumencką, tzn. częstotliwością dokonywania zakupów towarów oraz zawartością koszyka zakupowego w Salonach Empik, w Portalu lub Aplikacji Mobilnej.

 5. W przypadku podejrzenia, że z Twojego Kodu Klienta korzysta nieuprawniona do tego osoba, niezwłocznie powiadom pracownika Salonu Empik lub konsultanta infolinii Empiku pod numerem telefonu +48 22 462 72 50, którzy niezwłocznie dokonają jego blokady.ROZDZIAŁ V KIEDY I JAK MOŻNA KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ DOSTAWY PRODUKTÓW W RAMACH USŁUG EMPIK PREMIUM


 1. W ramach Empik Premium Free, jesteś uprawniony do skorzystania z bezpłatnych metod dostawy: placówki Poczty Polskiej, punktów odbioru, o których mowa w rozdziale I, Paczkomaty InPost, jeśli:

  1. wartość produktów objętych jednym zamówieniem wynosić będzie co najmniej 80 zł (przez zamówienie rozumie się produkty pochodzące od tego samego sprzedawcy) oraz

  2. płatność za zamówienie zostanie dokonana z góry za pośrednictwem elektronicznych usług płatniczych udostępnionych w Portalu.

 2. W ramach odpłatnej wersji Empik Premium, jesteś uprawniony do skorzystania z bezpłatnych metod dostawy: placówki Poczty Polskiej, punktów odbioru, o których mowa w rozdziale I, Paczkomaty InPost, przesyłki kurierskiej, jeśli:

  1. wartość produktów objętych jednym zamówieniem wynosić będzie co najmniej 40 zł (przez zamówienie rozumie się produkty pochodzące od tego samego sprzedawcy) oraz

  2. płatność za zamówienie zostanie dokonana z góry za pośrednictwem elektronicznych usług płatniczych udostępnionych w Portalu.

 3. Przy zakupie od sprzedawców innych niż Empik zamówienie objęte nieodpłatną dostawą musi obejmować wyłącznie produkty oznaczone jako „Premium Free” lub „Premium”.

 4. Odbiór zamówień w Salonach jest nieodpłatny dla osób korzystających z Usług Empik Premium niezależnie od wartości zamówienia.

 5. Nieodpłatna dostawa obejmuje wyłącznie produkty dostarczane na terytorium Polski.

 6. Jeśli chcesz skorzystać z opcji nieodpłatnej dostawy pamiętaj, aby dokonując zakupów zalogować się na Koncie Klienta.

 7. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Empik Premium przed upływem bieżącego Okresu Rozliczeniowego (tj. wybranego przez Ciebie okresu 1, 6 lub 12 miesięcy, w którym będziesz wnosił płatność za Empik Premium) uprawnia Empik do żądania zwrotu należności za nieodpłatne skorzystanie z przesyłek kurierskich w danym Okresie Rozliczeniowym, jednak nie więcej niż do wysokości ceny uiszczonej za dany Okres Rozliczeniowy. Rozliczenie dostaw nastąpi na warunkach i według cennika dostaw aktualnego na dzień dostawy.ROZDZIAŁ VI KIEDY I JAK MOŻNA KORZYSTAĆ Z ZAKUPU TOWARÓW W RAMACH PROMOCJI EMPIK PREMIUM


 1. Skorzystać z promocji oferowanej w ramach Usług Empik Premium może wyłącznie osoba fizyczna. Promocje nie dotyczą jednakże osób fizycznych nabywających produkty promocyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. na fakturę VAT wystawioną dla osoby lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). W przypadku żądania wystawienia faktury VAT na dane osoby lub podmioty prowadzącego działalności gospodarczą, stracisz uprawnienie do skorzystania z promocji.

 2. W przypadku promocji przypisanych do Twojego Kodu Klienta lub komunikowanych za pośrednictwem wiadomości SMS, z promocji można skorzystać tylko jeden raz.

 3. Poszczególne promocje nie sumują się, nie można łączyć ich z innymi promocjami i kuponami upoważniający do zakupu ze zniżką, o ile szczegółowe zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

 4. Czas obowiązywania poszczególnych promocji jest ogłaszany przez Empik wraz z kategorią lub listą produktów objętych daną promocją. Promocje nie mają charakteru ciągłego.

 5. Aktualna lista produktów objętych sprzedażą promocyjną, będzie dostępna – w zależności od tego, gdzie dana promocja obowiązuje – na Portalu, w Aplikacji Mobilnej lub w Salonach Empik (w punkcie informacyjnym).

 6. Poniższe produkty są wykluczone ze wszystkich promocji (w tym realizowanych za pomocą Kuponów), o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej: karty prezentowe, e-karty prezentowe, bilety, gry multimedialne, akcesoria multimedialne, pre-paid (doładowania telefoniczne, startery GSM, dodatki i doładowania do gier, abonamenty, usługi subskrypcyjne, w tym Empik Premium, doładowanie Twoich środków), artykuły tytoniowe, artykuły spożywcze, elektronika (w tym baterie i akcesoria).ROZDZIAŁ VII KIEDY I JAK POWINIENEM ZAPŁACIĆ ZA EMPIK PREMIUM


 1. Płatność za Empik Premium odbywa się cyklicznie z góry, w wybranych przez Ciebie Okresach Rozliczeniowych. Możesz wybrać 1, 6 lub 12 miesięczny okres rozliczeniowy. Zawarcie umowy o korzystanie z Empik Premium w Salonie Empik jest możliwe jedynie na 6 miesięczny i 12 miesięczny Okres Rozliczeniowy.

 2. Okresy Rozliczeniowe 1, 6 i 12 miesięczne obejmują odpowiednio 30, 180 i 360 dni.

 3. Korzystanie z Empik Premium (odpłatnej wersji Usług Empik Premium) możliwe jest dopiero po opłaceniu pierwszego wybranego Okresu Rozliczeniowego, chyba że uzyskałeś prawo do korzystania z Empik Premium na mocy promocji, której warunki reguluje oddzielny regulamin.

 4. Cena za Empik Premium, w zależności od wybranego Okresu Rozliczeniowego, wskazana została na stronie www.empik.com/premium . Dodatkowo, zawsze jesteś informowany o cenie korzystania z Usługi przed dokonaniem jej subskrypcji.

 5. Ceny za Okresy Rozliczeniowe 6 miesięczny i 12 miesięczny obowiązują, jeżeli nie odstąpisz lub nie rozwiążesz umowy o korzystanie z Empik Premium przed upływem danego Okresu Rozliczeniowego. Ma to znaczenie tylko przy rozliczaniu należności w przypadku odstąpienia/rozwiązania umowy.

 6. Jeśli wybrałeś miesięczny Okres Rozliczeniowy, w każdej chwili możesz go zmienić. Zmiana obowiązywać będzie po upływie tego miesięcznego Okresu Rozliczeniowego.

 7. W przypadku 6 i 12 miesięcznego Okresu Rozliczeniowego, możesz zmienić go na swój wniosek złożony nie wcześniej niż 90 dni przed końcem aktualnie opłaconego Okresu Rozliczeniowego. Zmiana skuteczna będzie od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

 8. Cena za 6 miesięczny i 12 miesięczny Okres Rozliczeniowy jest uiszczana cyklicznie z góry:

  1. w Salonie Empik, w przypadku zakupu Usługi w Salonie Empik;

  2. z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności aktualnie dostępnych dla usługi Empik Premium w Sklepie Internetowym Empik;

  3. poprzez automatyczne pobranie kwoty odpowiadającej cenie wybranego Okresu Rozliczeniowego Empik Premium ze wskazanej przez Ciebie w procesie zawierania umowy karty płatniczej zarejestrowanej na Koncie Klienta.

 9. Zapłata za 1 miesięczny Okres Rozliczeniowy jest możliwa wyłącznie przy użyciu karty płatniczej zarejestrowanej w Koncie Klienta lub innej wybranej metody płatności pozwalającej na cykliczne obciążenie rachunku aktualnie dostępnej dla usługi Empik Premium w Sklepie Internetowym Empik.

 10. Zapłata za Empik Premium przy użyciu kodu dystrybuowanego za pośrednictwem podmiotów trzecich współpracujących z Empik lub w ramach działań marketingowych Empik lub jego partnerów następuje po wpisaniu przez Ciebie kodu na Portalu w miejscu wskazanym i dotyczy zarówno aktywacji Empik Premium lub opłacenia kolejnego Okresu Rozliczeniowego. W takim wypadku otrzymasz dostęp do Usługi na Okres Rozliczeniowy przypisany do kodu. Okresowo w ramach działań promocyjnych dostępne mogą być inne sposoby aktywacji. Szczegóły takiej aktywacji określone zostaną w oddzielnym regulaminie promocji.

 11. W przypadku płatności za Empik Premium kartą płatniczą, upoważniasz Empik do automatycznego pobierania opłaty za Usługę z tej karty za kolejne analogiczne Okresy Rozliczeniowe, poprzez obciążenie jego rachunku kwotą odpowiadającą cenie wybranego Okresu Rozliczeniowego.

 12. Jeżeli pobranie kwoty odpowiadającej cenie wybranego Okresu Rozliczeniowego Empik Premium z Twojej karty płatniczej nie powiedzie się z powodu braku środków na rachunku karty płatniczej lub upływu ważności karty, otrzymasz na adres poczty elektronicznej wiadomość informującą o braku pobrania opłaty za Empik Premium i kolejnej próbie pobrania takiej płatności. Empik może przez okres kolejnych 10 dni od dnia zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego podejmować próby ściągnięcia płatności. Jeżeli ściągnięcie płatności nie powiedzie się, umowa z Empik o korzystanie z Empik Premium ulegnie rozwiązaniu następnego dnia po upływie okresu 10 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a Usługa zostanie wyłączona. Otrzymasz na adres poczty elektronicznej informację o rozwiązaniu umowy i wyłączeniu Usługi z powodu braku płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy.

 13. Na Koncie Klienta, w zakładce Empik Premium, przez cały czas korzystania z Empik Premium będzie dostępna informacja o opłaconym Okresie Rozliczeniowym i dacie najbliższej płatności.

 14. Z zastrzeżeniem zapłaty za Empik Premium w postaci kodu, za zakup Empik Premium na odległość wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, chyba że zażądasz, aby faktura VAT została dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.ROZDZIAŁ VIII JAK ZREZYGNOWAĆ Z USŁUG EMPIK PREMIUM/KIEDY EMPIK MOŻE ZAKOŃCZYĆ ŚWIADCZENIE USŁUG EMPIK PREMIUM


 1. Możesz zrezygnować z Usług w dowolnym momencie jej trwania poprzez rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług Empik Premium ze skutkiem natychmiastowym.

 2. W przypadku korzystania z Empik Premium Free, możesz zrezygnować poprzez wysłanie oświadczenia e-mailem na adres [email protected] lub poprzez kontakt z infolinią Empiku pod numerem telefonu +48 22 462 72 50.

 3. W przypadku korzystania z Empik Premium, możesz zrezygnować z odpłatnej wersji i pozostać przy nieodpłatnej wersji, tj. Empik Premium Free.. Możesz też zrezygnować jednocześnie z Empik Premium i Empik Premium Free poprzez: złożenie oświadczenia dotyczącego Empik Premium, o którym mowa w pkt. 4 poniżej oraz jednoczesne wysłanie oświadczenia dotyczącego Empik Premium Free e-mailem na adres [email protected] lub poprzez kontakt z infolinią Empiku pod numerem telefonu +48 22 462 72 50. Pamiętaj jednak o zasadach rozliczenia przy rezygnacji z Empik Premium wskazanych w pkt. 6, 7, 8, 9 poniżej.

 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o korzystanie z Usługi Empik Premium możesz złożyć:

  1. w przypadku zawarcia umowy w Salonie Empik, w dowolnym Salonie Empik, w Koncie Klienta poprzez zaznaczenie przycisku „Rezygnacja z Usługi” lub wysyłając pismo na adres korespondencyjny Empik;

  2. w przypadku zawarcia umowy na odległość, poprzez zaznaczenie w Koncie Klienta przycisku „Rezygnacja z Usługi”.

 5. Empik uprawniony jest do rozwiązania umowy o korzystanie z Usługi Empik Premium ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:

  1. pomimo wezwania Cię do zapłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy (w przypadku Empik Premium), nie dokonałeś płatności w wyznaczonym terminie, a w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem karty płatniczej zarejestrowanej w Koncie Klienta, pobranie płatności, pomimo dodatkowej korespondencji w tym zakresie, nie jest możliwe z powodu braku środków na rachunku wskazanej karty płatniczej lub upływu jej ważności;

  2. dopuściłeś się sprzecznego z dobrymi obyczajami nadużycia uprawnień wynikających z Regulaminu, które naraziło Empik na szkodę.

 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Ciebie lub Empik opłata za aktualny Okres Rozliczeniowy (w przypadku Empik Premium), zostanie rozliczona proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym, a rozliczenie następuje w oparciu o liczbę dni, przez które korzystałeś z Usługi, z zastrzeżeniem rozliczenia kosztów nieodpłatnej przesyłki kurierskiej, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7.

 7. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy o korzystanie z Empik Premium przed upływem 6 miesięcznego lub 12 miesięcznego Okresu Rozliczeniowego, do rozliczenia pomiędzy stronami, o którym mowa w pkt 6 powyżej, stosuje się cenę za Okres Rozliczeniowy, która wynosi:

  1. przy Okresie Rozliczeniowym obejmującym 6 miesięcy podstawowa cena usługi jest obliczana jako iloczyn liczby 180 dni oraz ceny za 1 dzień korzystania z usługi Empik Premium tj. kwoty 0,33 zł;

  2. przy Okresie Rozliczeniowym obejmującym 12 miesięcy podstawowa cena usługi jest obliczana jako iloczyn liczby 360 dni oraz ceny za 1 dzień korzystania z usługi Empik Premium tj. kwoty 0,33 zł.

 8. Niniejszym wyrażasz zgodę, podobnie jak Empik, na wzajemne potrącenie własnych wierzytelności z wierzytelnościami drugiej strony. Empik może dokonać potrącenia do wysokości ceny uiszczonej za wybrany przez Ciebie Okres Rozliczeniowy.

 9. Przysługujący zwrot części opłaty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś. W przypadku płatności dokonanej w Salonie Empik, zwrot jest możliwy w dowolnym Salonie Empik.

 10. Empik może zakończyć świadczenie Usług w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Usługi i skutkująca koniecznością zakończenia jej świadczenia;

  2. ekonomiczna nieopłacalność Usług;

  3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej Usług i skutkującej koniecznością jego zakończenia;

  4. wprowadzenie w miejsce Usług innych form działalności Empik.

 11. Zakończenie świadczenia Usług nastąpi za uprzednim powiadomieniem Ciebie drogą e-mailową, wraz ze wskazaniem terminu zakończenia. Powiadomienie o zakończeniu świadczenia Usług zostanie dokonane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni. Stosowna informacja o zakończeniu Usług będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Portalu. Postanowienia pkt 5-9 stosuje się odpowiednio.ROZDZIAŁ IX JAK ODSTĄPIĆ OD USŁUG EMPIK PREMIUM


 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od zawartej na odległość umowy o korzystanie z Usług Empik Premium, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Empik dotyczy nabycia Usług Empik Premium na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 2. W celu wykonania uprawnienia, jeśli jesteś konsumentem, powinieneś w ww. terminie poinformować Empik o swojej decyzji o odstąpieniu poprzez kliknięcie przycisku „ Rezygnacja z Usługi ” w Koncie Klienta (w przypadku odstąpienia od płatnej wersji Empik Premium) lub poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Empik lub e-mailem na adres [email protected] (w przypadku odstąpienia od nieodpłatnej wersji Empik Premium). W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu, aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, z którego można skorzystać stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. W przypadku odpłatnej wersji Empik Premium, konsument, który wyraził żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Empik przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie wykonuje prawo do odstąpienia, jest zobowiązany do zapłaty za spełnioną Usługę. Empik dokona proporcjonalnego rozliczenia opłaty za bieżący Okres Rozliczeniowy w stosunku do czasu świadczenia Usługi Empik Premium w danym Okresie Rozliczeniowym. Dodatkowo rozliczona zostanie nieodpłatna przesyłka kurierska, stosownie do postanowień Rozdziału V.

 4. Jeśli jesteś konsumentem, rozliczając opłatę w przypadku odstąpienia od Empik Premium, Empik dokona należnego Tobie zwrotu odpowiedniej części opłaty za Okres Rozliczeniowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu.

 5. Niniejsze postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy na korzystanie z Empik Premium w niczym nie ograniczają w realizacji przysługujących konsumentom praw do odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z regulaminami odnoszącymi się do tych umów.ROZDZIAŁ X JAK ZAREKLAMOWAĆ USŁUGI EMPIK PREMIUM


 1. Reklamacje dotyczące Usług Empik Premium mogą być zgłaszane do Empik:

  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja–Empik Premium”;

  2. za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie www.empik.com);

  3. pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja –Empik Premium”).

 2. Reklamacje związane z korzystaniem z Usług będą rozpatrywane przez Empik w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 3. Reklamacje dotyczące dodatkowych korzyści w ramach Usług realizowanych przez Partnerów Empik rozpatrywane są przez nich na zasadach wskazanych w regulaminach usług świadczonych przez poszczególnych Partnerów Empik.ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE, W TYM DOTYCZĄCE ZMIAN REGULAMINU


 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej empik.com lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Regulamin dostępny jest również w Salonach Empik.

 2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

 3. W wypadku sporu Konsumenta z Empik dotyczącego Usług Empik Premium, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

  1. zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;

  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

  3. zwrócenia się do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www. uokik.gov.pl/rzecznicy). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne.

 4. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

 5. W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Empik poniżej podaje link do platformy ODR (online dispute resolution): https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 6. Regulamin wchodzi w życie 12 listopada 2022 r.

 7. Empik może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

  2. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej, mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany;

  3. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Klientów;

  4. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności lub świadczeń do Usług Empik Premium;

  5. bezpieczeństwo Klientów w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.

 8. O zmianie Regulaminu powiadomimy Cię za pośrednictwem wiadomości e-mail (na podany przez niego adres e-mail), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Portalu.

 9. Zmieniony Regulamin wiąże Cię, o ile przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnujesz z Usługi zgodnie z rozdziałem VIII.

 10. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres nabytych przez Ciebie uprawnień.ROZDZIAŁ XII KONTAKT


W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z zakładką FAQ (ww w.empik.com/premium) lub skontaktuj się z Centrum Wsparcia Klienta, telefonicznie (+48 22 462 72 50 lub mailowo: [email protected].ROZDZIAŁ XIII KIM JESTEŚMY


Usługi Empik Premium świadczone są przez Empik S.A. z siedziba ̨ w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sa ̨ d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 97 028 362,00 zł wpłaconym w całości.


Załącznik nr 1: wzór odstąpienia od umowy