Czesław Miłosz

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, które dziś znajdują się na terenie Litwy. Był synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z Kunatów. Rodzina Miłoszów pieczętowała się herbem Lubicz i należała do starego, szlacheckiego rodu. Czesław Miłosz otrzymał nagrodę Nobla w 1980 roku za całokształt twórczości i jest uznawany za jednego z najwybitniejszych poetów polskich.

 

Podstawowe dane:

 • Data i miejsce urodzenia:  30 czerwca 1911, Szetejnie
 • Data i miejsce śmierci: 14 sierpnia 2004, Kraków
 • Nagrody: Literacka Nagroda Nobla, Order Orła Białego, Nagroda Literacka Nike
 • Gatunek literacki: literatura polska piękna, poezja

Opis autora

Dzieciństwo i młodość

Dzieciństwo i młodość Czesław spędził na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, głównie w Wilnie. Był świadkiem rewolucji październikowej i wojny polsko-bolszewickiej, co mocno nim wstrząsnęło i stało się tematem dzieł literackich.

Miłosz pobierał nauki na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Na Wydziale Humanistycznych studiował polonistykę, ale z czasem przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych, by studiować prawo. Był członkiem Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich, w skrócie AKWW. Później wraz z przyjaciółmi o sympatiach lewicowych założył Klub Intelektualistów. Co istotne, był członkiem grupy poetów Żagary i współtwórcą pisma o tej samej nazwie.

Czasy II wojny światowej

W okresie działań wojennych Czesław Miłosz początkowo udał się na południe kraju, ale kiedy 17 września 1939 roku ZSRR zaatakowało Polskę, poeta był już w Rumunii, skąd przeniósł się do rodzinnego miasta i przyjął obywatelstwo litewskie. W czasie sowieckiej okupacji Litwy w 1940 roku opuścił on Wilno i przeniósł się do Warszawy. Pracował jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej. W 1944 roku poślubił w Warszawie Janinę z domu Dłuską, z którą miał dwóch synów – Anthony`ego i Piotra. Po upadku powstania warszawskiego przenosił się z miejsca w miejsce – mieszkał w Janisławicach, Goszycach, a od stycznia 1945 roku w Krakowie. Działał czynnie w podziemiu polskim. Pomagał Żydom wraz ze swoim bratem Andrzejem, za co został uhonorowany w 1989 roku przez Instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Czasy powojenne w życiu Czesława Miłosza

Po II wojnie światowej Czesław Miłosz pracował w dyplomacji komunistycznego rządu Polski w Stanach Zjednoczonych oraz jako attaché kulturalny w Paryżu. Otrzymał azyl polityczny we Francji. W 1960 roku poeta przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz na Harvardzie, wykładając literaturę słowiańską.

W PRL uznano go oficjalnie za zdrajcę i renegata. Został nawet uroczyście potępiony przez Związek Literatów Polskich oraz niektórych autorów, jak Iwaszkiewicz czy Gałczyński. Zarzucano mu bolszewizm i poparcie dla komunizmu. W 1992 roku, jako wdowiec, pisarz poślubił swoją drugą żonę, amerykańską historyczkę Carol Thigpen-Miłosz.

W 1993 roku Miłosz przeniósł się ostatecznie do Krakowa. Zmarł w grodzie Kraka 14 sierpnia 2004 roku w wieku 93 lat.

Kariera literacka Miłosza

Czesław Miłosz tworzył od najmłodszych lat i uznawany jest za jednego z najbardziej płodnych pisarzy naszych czasów. Zadebiutował jako 19-latek w 1930 roku na łamach uniwersyteckiego pisma „Alma Mater Vilnensis”, w którym opublikował dwa wiersze: „Kompozycja” oraz „Podróż”. Przed II wojną światową drukiem ukazał się jego tomik poezji „Trzy zimy”. W czasie okupacji pisał wiersze, które weszły w skład tomików „Równina”, „Pieśń niepodległa”, „Wiersze”,  oraz „Ocalenie”. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych wydał wiele znanych utworów, jak „Zniewolony umysł”, „Dolina Issy”, „Traktat poetycki” czy tomy poezji „Król Popiel i inne wiersze”, „Miasto bez imienia”. W kraju natomiast nie publikowano jego twórczości. Dopiero po 1980 roku ukazała się ona drukiem w dużym nakładzie.

Największym wyróżnieniem, jakie otrzymał Czesława Miłosza była Literacka Nagroda Nobla, którą wręczono mu w 1980 roku za całokształt twórczości. Polskiego poetę doceniono za bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów. Poezja Czesława Miłosza jest jedną z najczęściej tłumaczonych na inne języki. Jego wiersze poruszają wrażliwość kolejnych pokoleń czytelników.  

więcej
Filtruj
Kategorie
Wybrani autorzy
 • więcej
Seria
Wydawnictwo
 • więcej
Dostępność
Cena
Ocena

Czesław Miłosz - książki

 • Poemat o czasie zastygłym (1933)
 • Trzy zimy (1936)
 • Wiersze (1940)
 • Ocalenie (1945)
 • Światło dzienne (1953)
 • Traktat poetycki (1957)
 • Król Popiel i inne wiersze (1962)
 • Gucio zaczarowany (1965)
 • Miasto bez imienia (1969)
 • Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (1974)
 • Hymn o Perle (1982)
 • Nieobjęta ziemia (1984)
 • Kroniki (1987)
 • Dalsze okolice (1991)
 • Na brzegu rzeki (1994)
 • To (2000)
 • Druga przestrzeń (2002)
 • Orfeusz i Eurydyka (2002)
 • Wiersze ostatnie (2006)
 • Zniewolony umysł (1953)
 • Kontynenty (1958)
 • Rodzinna Europa (1958)
 • Człowiek wśród skorpionów (1962)
 • Historia literatury polskiej (1993)
 • Widzenia nad Zatoką San Francisco (1969)
 • Prywatne obowiązki (1972)
 • Ziemia Ulro (1977)
 • Ogród nauk (1979)
 • Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku (1983)
 • Zaczynając od moich ulic (1985)
 • Metafizyczna pauza (1989)
 • Rok myśliwego (1990)
 • Szukanie ojczyzny (1992)
 • Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej (1996)
 • Legendy nowoczesności (1996)
 • Abecadło Miłosza (1997)
 • Piesek przydrożny (1997)
 • Życie na wyspach (1997)
 • Inne abecadło (1998)
 • Wyprawa w dwudziestolecie (1999)
 • Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec (2002)
 • Przygody młodego umysłu (2003)
 • O podróżach w czasie (2004)
 • Spiżarnia literacka (2011)
 • Traktat o życiu. Myśli wybrane. (2014)
 • Dolina Issy (1955)
 • Zdobycie władzy (1953)
 • Góry Parnasu (2012)