Skorzystanie z kodu zasilającego Empik Music udostępnionego w AppGallery Huawei oznacza akceptację następujących postanowień:

 1. Regulamin określający zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Music, który można znaleźć pod adresem https://www.empik.com/regulamin-music, stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kodów.
 2. Kod należy pobrać z w aplikacji AppGallery w sekcji Prezenty.
 3. Urządzenia objęte promocją to wszystkie urządzenia mobilne Huawei.
 4. Promocja dotyczy wyłącznie smartfonów pochodzących z oficjalnej dystrybucji na terenie Polski niezależnie od daty zakupu
 5. Ze względu na specyfikę sprzedawanej usługi, kod na Abonamentu Empik Music może zostać zrealizowany wyłącznie przez użytkownika, który przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z usług polskiego dostawcy usług Internetowych.
 6. Kod może zostać przeznaczony wyłącznie do aktywacji subskrypcji Abonamentu Empik Music.
 7. Kod zasilający nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części, nie podlega również zwrotowi.
 8. Warunkiem zrealizowania kodu zasilającego jest posiadanie lub utworzenie Konto Klienta w serwisie empik.com, zaakceptowanie Regulaminu korzystania z serwisu Empik Music https://www.empik.com/regulamin.
 9. Aby wykorzystać kod, należy:
  1. wejść na stronę https://www.empik.com/music/kod;
  2. wpisać kod;
  3. zalogować się do konta empik.com lub zarejestrować;
  4. potwierdzić subskrypcję;
  5. zalogować się danymi z konta empik.com w aplikacji Empik Music
 10. Kod jest jednorazowego użytku.
 11. Kod jest ważny od 30.06.2020 r. do 31.01.2021 r. Jedynie w okresie ważności kodu, kod można aktywować. Po upływie ważności, kodu zasilający wygasa i nie można już użyć kodu do aktywacji subskrypcji Empik Music.
 12. W okresie bezpłatnego okresu Abonamentu Empik Music trwającego 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni nie zostaną naliczone żadne opłaty za korzystanie z Usługi. Klient ma prawo anulować subskrypcję Empik Music w dowolnym momencie.
 13. Wydawcą kodów jest Empik S.A. (dalej: Empik) z siedzibą w Warszawie 00-017,
  ul. Marszałkowska 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197.
 14. Reklamacje dotyczące kodów mogą być zgłaszane do Empik:

  a) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres:  <[email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja – Empik Music - Huawei”;

  b) za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (dane kontaktowe są dostępne na stronie www.empik.com);

  c) pisemnie na adres siedziby Empik (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja –Empik Music - Huawei”).

 15. Reklamacje związane z korzystaniem z kodów będą rozpatrywane przez Empik w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.
 16. W celu uzyskania pomocy i odpowiedzi na pytania, odwiedź stronę www.empik.com/music.