Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Klasa 1. Liceum i technikum