Globalne zmiany klimatu są zaliczane do kluczowych wyzwań XXI wieku. Prowadzą one do zmian w rolnictwie, zmniejszenia bądź utraty dostępu do wody pitnej, występowania nagłych zjawisk pogodowych. Zmiany te powodować mogą niebezpieczne dla państw zjawiska jak klęski głodu, czy migracje, zagrażając podstawowym potrzebom egzystencjonalnym wspólnot lokalnych i całych narodów. W skrajnym przypadku mogą przyczynić się do destabilizacji politycznej, a nawet konfliktu międzynarodowego. Powstają więc pytania: jak powinny zachować się rządy, politycy, ale również obywatele, by zatrzymać lub co najmniej zmniejszyć skalę zmian? Odpowiedzi na nie poszukamy podczas siódmego wykładu w ramach comiesięcznego cyklu „Projekt wiedza – Uniwersytet Łódzki w Empiku”. Wygłosi go dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak z Katedry Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.