Fascynujące losy Pawła Jasienicy (właściwie Leona Beynara) mogłyby stać się kanwą niejednej książki. Przedwojenne Grodno i Wilno, pasje turystyczne realizowane w Klubie Włóczęgów (z takimi osobowościami jak Czesław Miłosz), konspiracja i przynależność do Związku Walki Zbrojnej, tajny uniwersytet powszechny organizowany wraz ze Stanisławem Stommą, następnie walka zbrojna w AK. A potem równie burzliwe losy w PRL, pod czujnym okiem bezpieki. Może właśnie tak silne dotknięcie przez historię spowodowało, że Paweł Jasienica stał się jednym z najlepszych pisarzy zajmujących się polską historią. Ewa Beynar, córka Pawła Jasienicy, zebrała w książce „Mój ojciec, Paweł Jasienica” (Wydawnictwo Mg) wszystkie fakty, a także opowieści rodzinne. Swoiste podsumowanie życia ojca napisały dokumenty, do których dotarła za pomocą IPN-u. Zapraszamy na premierę książki.