REGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ EMPIK I eKARTY PREZENTOWEJ

I Czego dowiesz się w tym Regulaminie

Poniższy regulamin określa sposób korzystania z oferowanych przez Empik kart prezentowych – Karty Prezentowej i eKarty Prezentowej (dalej nazywane łącznie „KP Empik”). Chcemy, aby korzystanie z KP Empik było dla Ciebie bezproblemowe i przyjemne. Dlatego też poniżej dowiesz się m.in.:

 • Czym są KP Empik i jakie są ich rodzaje;
 • W jaki sposób możesz je nabyć i z nich korzystać;
 • Jak za nie zapłacisz;
 • Jaki jest ich termin ważności;
 • Jak złożysz reklamację lub odstąpisz od umowy zawartej na odległość.

II Czym są KP Empik

 1. KP Empik w zależności od formy umożliwiają Ci nabycie towarów i usług sprzedawanych przez Empik w salonach stacjonarnych i Sklepie Internetowym Empik (prowadzony przez Empik sklep internetowy, dostępny w domenie https://www.empik.com) do wysokości wartości środków pieniężnych, którymi zostały doładowane.
 2. KP Empik są bonami na okaziciela – zakupioną kartę możesz zatem sprezentować dowolnej osobie.
 3. KP Empik występują w trzech różnych formach:
  • Karta Prezentowa – sprzedawana w postaci plastikowej karty zabezpieczonej kodem PIN. Kartę Prezentową możesz wykorzystać do zakupów w salonach stacjonarnych Empik i w Sklepie Internetowym Empik;
  • eKarta Prezentowa bez kodu PIN – sprzedawana w formie elektronicznej bez kodu PIN.
  • eKarta Prezentowa z kodem PIN – sprzedawana w formie elektronicznej zabezpieczonej kodem PIN.
 4. eKartę Prezentową bez kodu PIN i z kodem PIN możesz wykorzystać do zakupów tylko w Sklepie Internetowym Empik.
 5. KP Empik nie są kartami płatniczymi ani elektronicznymi instrumentami płatniczymi.

III Jakie są szczegółowe zasady korzystania z KP Empik

 1. KP Empik mogą być użyte wyłącznie do zakupów towarów i usług, których sprzedawcą jest Empik – a zatem nie jest możliwe przy ich pomocy opłacenie jakichkolwiek towarów i usług sprzedawanych w Sklepie Internetowym przez podmioty inne niż Empik (sprzedawcy EmpikPlace). Informacje o usłudze EmpikPlace znajdziesz w Regulaminie Sklepu Internetowego Empik: https://empik.com/regulamin).
 2. KP Empik nie mogą być także użyte do zakupów produktów cyfrowych, kart prepaid, abonamentów Empik Go, papierowych wydań książek oznaczonych jako "Selfpublishing", produktów w serwisie Empik Bilety, czy też produktów i usług oferowanych przez inne spółki z Grupy Empik (szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie znajdziesz poniżej). Pamiętaj też, że nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą KP Empik za zakup e-booków, audiobooków, muzyki mp3 i gier cyfrowych.
 3. Aby móc skorzystać z KP Empik przy zakupach w Sklepie Internetowym Empik, powinieneś posiadać konto klienta Sklepu Internetowego Empik. Jeśli nie masz takiego konta, możesz je założyć zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Empik (https://empik.com/regulamin).
 4. Zakupy w Sklepie Internetowym Empik przy użyciu KP Empik wymagają opłacenia zamówienia z góry (sposób płatności „z góry”). Płatność z dołu możesz zrealizować wyłącznie Kartą prezentową w przypadku odbioru zamówienia we wskazanym przez Ciebie salonie Empik.
 5. Możesz używać eKarty Prezentowej w Sklepie Internetowym Empik wielokrotnie.
 6. Możesz również zapisać środki z ekarty Prezentowej w koncie klienta jako „Dostępne Środki”.
 7. Dostępne Środki to Twój wirtualny portfel dla środków pochodzących z zapisanych na nim eKart Prezentowych, które możesz wykorzystać do zakupów towarów i usług w Sklepie Internetowym Empik, których sprzedawcą jest Empik. W przypadku Dostępnych Środków istnieją takie same ograniczenia zakupu, jak w przypadku korzystania z KP Empik, wskazane w pkt. 2 powyżej. W ramach Dostępnych Środków uzyskujesz także dostęp do historii transakcji i operacji dokonanych na tych środkach.
 8. KP Empik oraz Dostępne Środki nie podlegają wymianie na gotówkę w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy KP Empik lub Dostępne Środki nie zostaną wykorzystane w okresie ich ważności.
 9. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) KP Empik, nie otrzymasz reszty w gotówce, a pozostała część środków pozostanie do Twojej dyspozycji na KP Empik aż do upływu jej terminu ważności.

IV Ważność KP Empik

 1. Możesz posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie aż do wyczerpania przypisanego limitu lub do upływu jej terminu ważności.
 2. Karta Prezentowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty dziennej jej zakupu, natomiast na eKarcie Prezentowej znajdziesz datę końcową okresu ważności.

  Przykładowo, Karta Prezentowa zakupiona w salonie stacjonarnym 1 grudnia 2022 r. będzie ważna do 1 grudnia 2023 r., godz. 23:59:59. Po tym dniu utraci ona swoją ważność – nie będzie mogła być użyta do zakupów 2 grudnia 2023 r.
   
 3. W każdym momencie możesz sprawdzić termin ważności oraz aktualne saldo środków znajdujących się na KP Empik. W przypadku Karty Prezentowej możesz to zrobić bezpośrednio w salonie stacjonarnym Empik lub w Sklepie Internetowym Empik w zakładce: https://empik.com/karty-prezentowe/saldo, podczas gdy w przypadku eKarty Prezentowej możesz to zrobić wyłącznie w Sklepie Internetowym Empik w ww. Zakładce.
 4. Stan Dostępnych Środków po doładowaniu eKarty Prezentowej znajdziesz w Sklepie Internetowym Empik w zakładce: https://empik.com/twoje-konto/dostepne-srodki.
 5. Po upływie terminu ważności KP Empik, traci ona swoją ważność – oznacza to, że po upływie tego terminu nie będziesz mógł użyć danej KP Empik.
 6. Po upływie terminu ważności Dostępnych Środków tracą one swoją ważność. Oznacza to, że po upływie tego terminu nie będziesz mógł ich wykorzystać, a stan „Dostępnych Środków” będzie wynosił 0,00 zł.
 7. Możesz przedłużać ważność Karty Prezentowej o kolejne 12 miesięcy bezpośrednio w salonie stacjonarnym Empik poprzez doładowanie jej środkami pieniężnymi w dowolnej wysokości. Przedłużenie ważności jest możliwe wyłącznie, gdy Karta Prezentowa jest ważna (to znaczy nie upłynął jej termin ważności).
 8. Nie możesz przedłużać ważności eKarty Prezentowej.
 9. Saldo Karty Prezentowej nie może przekroczyć na okres jednego roku z tytułu zasileń własnych 500 zł, eKarty Prezentowej 700 zł, a saldo Dostępnych Środków nie może przekroczyć 10.000 zł.

V Jak i gdzie mogę kupić KP Empik

 1. Karta Prezentowa sprzedawana jest bezpośrednio przez Empik w salonach stacjonarnych Empik, przez formularz kontaktowy na stronie empik.com (dla Kart Prezentowych o wartości co najmniej 200 zł) oraz przez podmioty trzecie w punktach sprzedaży lub na odległość za pośrednictwem portali internetowych (dalej nazywane „Partnerami Empik”).
 2. eKarta Prezentowa sprzedawana jest przez Empik w Sklepie Internetowym empik.com oraz przez Partnerów Empik w punktach sprzedaży lub na odległość za pośrednictwem portali internetowych.
 3. Aby kupić KP Empik bezpośrednio od Empik, powinieneś być pełnoletnią osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Jeśli kupujesz KP Empik bezpośrednio od Empik, zobowiązujesz się do przekazania Empik środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej KP Empik. W przypadku zakupu bezpośrednio od Empik, sposób dokonania zapłaty zależy od rodzaju nabywanej KP Empik:
  • w przypadku Karty Prezentowej – zapłacisz w salonie stacjonarnym Empik wszystkimi metodami płatności dostępnymi w danym salonie, z wyłączeniem innej KP Empik;
  • w przypadku eKarty Prezentowej – zapłacisz z wykorzystaniem dowolnej metody płatności dostępnej w Sklepie Internetowym empik.com jako “płatność z góry”, z wyłączeniem innej KP Empik, Dostępnych Środków, rat, pożyczki, płatności odroczonych oraz przelewu tradycyjnego.
 5. Nie możesz zakupić KP Empik przy użyciu innej KP Empik lub korzystając z funkcjonalności Dostępne Środki dostępnej w Sklepie Internetowym Empik.

VI Jak mogę złożyć reklamację dotyczącą KP Empik

 1. Reklamację związaną z zakupem lub działaniem KP Empik możesz złożyć bezpośrednio do Empik:
  • pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
  • za pośrednictwem infolinii Empik (numer +48 22 462 72 50), koszt wg. taryfy Twojego operatora;
  • pisemnie na adres siedziby Empik podany na końcu tego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej możesz także złożyć na piśmie bezpośrednio w salonach stacjonarnych Empik w godzinach ich otwarcia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację i udzielenie odpowiedzi na reklamację, tj. co najmniej:
  • imię i nazwisko albo nazwa;
  • adres korespondencyjny lub adres e-mail;
  • wskazanie przyczyny reklamacji;
  • treść żądania.
 4. Reklamacje dotyczące KP Empik zakupionych u Partnerów Empik możesz również złożyć bezpośrednio u Partnera Empik, od którego kupiłeś KP Empik.
 5. Reklamacje związane z zakupem oraz działaniem KP Empik, Empik lub Partner Empik rozpatruje w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację udzielimy Tobie na piśmie (listownie) lub pocztą elektroniczną (e-mail), w zależności od sposobu złożenia reklamacji albo wskazania oczekiwanej formy odpowiedzi.

VII Jak mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość

 1. Jeśli jesteś konsumentem (zobacz wyjaśnienie w pkt. 4 poniżej), możesz skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zakupu niewykorzystanej eKarty Prezentowej nabytej od Empik w terminie 14 dni od dnia otrzymania (zakupu) eKarty Prezentowej lub – przypadku klientów Empik Premium/Empik Premium Free – w terminie 30 dni od dnia otrzymania (zakupu) eKarty Prezentowej.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zakupu eKarty Prezentowej (zakupionej bezpośrednio od Empik), poinformuj nas o tym zgodnie z dostępnymi kanałami zgłoszenia, tj. telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną (adres: [email protected]), kontakt z obsługą klienta. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do tego Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu od Ciebie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zweryfikujemy m.in. czy eKarta Prezentowa, którą chcesz zwrócić, nie została wykorzystana. Po pozytywnej weryfikacji zwrócimy Tobie kwotę stanowiącą równowartość eKarty Prezentowej w formie zgodnej z pierwotną metodą płatności albo w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Ciebie.
 4. Jesteś dla nas Konsumentem, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • dokonującą zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z Twoją działalnością̨ gospodarczą lub zawodową; lub
  • dokonującą zakupów w celu bezpośrednio związanym z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową, ale zakup ten nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, który wynikałby w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.
 5. Jeśli kupiłeś eKartę Prezentową od Partnera Empik dystrybuującego eKarty Prezentowe na odległość, zastosowanie mają zasady określone przez danego Partnera Empik. Pamiętaj jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie może być krótszy niż 14 dni.

VIII Kim jesteśmy

KP Empik oferowane są przez Empik, tj. spółkę Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 97.028.362,00 zł (wpłaconym w całości).

IX Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z Centrum Wsparcia Klienta, telefonicznie (+48 22 462 72 50, koszt połączenia wg. taryfy Twojego operatora) lub mailowo: [email protected].

X Dane osobowe – odesłanie

 1. Wszelkie dane osobowe przez Ciebie podane w ramach procesu zakupu i korzystania z kart Prezentowych Empik, przetwarzane są̨ przez Empik S.A., który jest administratorem danych.
 2. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce https://empik.com/polityka-prywatnosci.

XI Zmiana Regulaminu

 1. Empik może wprowadzić zmiany w tym Regulaminie z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowani Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w treści Regulaminu;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności do KP Empik;
  • bezpieczeństwo posiadaczy KP Empik bądź konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej https://empik.com oraz w salonach Empik. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres nabytych przez Ciebie uprawnień.

XII Rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla tego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W wypadku sporu, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym jako Konsument możesz skierować sprawę na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. poprzez:
  • zwrócenie się do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – dane kontaktowe dostępne na stronie https://uokik.gov.pl/wiih;
  • wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  • zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (https://uokik.gov.pl/rzecznicy).
 3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr uzyskasz także dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR).
 4. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 5. eśli nie jesteś Konsumentem, ewentualne spory powstałe z Empik rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Empik.

 

 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy