KONKURS ZAKOŃCZONY!

Zasady konkursu na recenzję miesiąca

Konkurs polega na dokonaniu wyboru 1 raz w każdym miesiącu kalendarzowym trzech najlepszych recenzji produktów, które znajdują się w ofercie sklepu internetowego empik.com.

  • Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać recenzję produktu znajdującego się w ofercie sklepu internetowego empik.com.
  • Wyboru trzech najlepszych recenzji dokona komisja konkursowa raz w miesiącu, nagradzając autorów eKartami prezentowymi o wartości odpowiednio 150, 100 i 75 zł.
  • Ocenie podlega wartość merytoryczna recenzji oraz jej przydatność dla innych klientów.
  • Każda edycja obejmuje jeden miesiąc i zamyka się wraz z ostatnim dniem danego miesiąca (po tym czasie zostaną podane wyniki).
  • Recenzja nie może być dłuższa niż 5 000 znaków (łącznie ze spacjami).
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie recenzji w danym miesiącu kalendarzowym. Recenzja musi być własnego autorstwa, zawierać unikalny tekst, który nie może zawierać wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych. Opis musi odnosić się do tego produktu, pod którym jest umieszczony.
  • Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej, w razie przyznania nagrody.
  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, nagroda zostanie przesłana do laureatów za pomocą poczty elektronicznej.
Szczegółowy regulamin konkursu.

Jak napisać recenzję?

Recenzję może zamieścić zalogowany użytkownik na stronie produktu w zakładce “Recenzje”. Po jej napisaniu należy wcisnąć przycisk “Publikuj”, wówczas recenzja automatycznie pojawi się pod produktem.

Napisz recenzję, podziel się swoją opinią z innymi i wygraj jedną z nagród!

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.