Empik oraz Collegium Civitas zapraszają na spotkanie z prof. Tadeuszem Gadaczem, filozofem, kierownikiem Katedry Filozofii i Szkoły Filozoficznej Tadeusza Gadacza w Collegium Civitas, profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Spotkanie połączone będzie z promocją najnowszej książki prof. Gadacza pt. „Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy”.

Książka jest zbiorem myśli filozofów europejskich na takie odwieczne zagadnienia jak: ambicja, człowiek, głupota, kłamstwo, mądrość, myślenie, odpowiedzialność, polityka, władza, zawiść, życie, uzupełnione autorskimi artykułami.

Prof. Tadeusz Gadacz dowodzi, że mimo zmieniającego się świata ludzka natura pozostaje niezmienna, że wciąż stawiamy te same pytania, przeżywamy podobne dylematy. Dlatego też odpowiedź na współczesne problemy możemy odnaleźć w przeszłości. Musimy tylko skonfrontować własne myśli z poglądami tych, którzy mierzyli się z tymi problemami przed nami. Spotkanie będzie taką właśnie okazją do wymiany myśli i zderzenia swoich poglądów nie tylko z poglądami autora, ale również z filozofią myślicieli sprzed wieków. Zapraszamy.