Nadzieja

Akcja charytatywna „NADZIEJA” narodziła się z potrzeby serca. Z niepewności, niepokoju, współodczuwania, potrzeby niesienia wsparcia i realnej pomocy. Z uświadomienia sobie, że pandemia jest czasem próby dla naszego człowieczeństwa i umiejętności bycia razem, ale też bycia dla siebie – w rodzinach, w pracy, w sąsiedztwie, w Polsce.

Ma na celu pomóc tym, których pandemia dotyka najmocniej – osobom starszym znajdującym się w grupie największego ryzyka zakażenia i najcięższego przebiegu Covid-19 – mieszkańcom i pacjentom ośrodków pomocy społecznej i hospicjów, również prowadzonym przez organizacje społeczne, dziś często pozbawionych wystarczającego wsparcia ze strony państwa, borykających się z brakiem personelu, sprzętu, maseczek czy kombinezonów.

 

Wydawnictwo Agora postanowiło wydać książkę „Nadzieja” – do współpracy zaproszono polskich pisarzy, reporterów i poetów. Poniżej znajdziecie Państwo nazwiska tych, którzy zaproszenie przyjęli. Na publikację złożyło się czterdzieści tekstów (opowiadań, reportaży, wierszy oraz jeden komiks) – przeróżnych, znakomitych literacko, poruszających.

 

„NADZIEJA” powstaje całkowicie społecznie. Wszystkie zaangażowane w powstanie akcji i książki osoby pracują charytatywnie, począwszy od autorów i redaktorów po korektorów, grafików, drukarzy, koordynatorów i promotorów akcji, a także dystrybutorów książki

Książka „Nadzieja” w wydaniu papierowym ukaże się 8 lipca, a w formie e-booka 23 czerwca. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc najbardziej potrzebującym ośrodkom pomocowym dla seniorów. Pomoc będzie kontynuowana również po zakończeniu pandemii. Wyboru placówek dokona Fundacja Agory we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich – partnerem i patronem akcji.