Odbiór zużytego sprzętu

Empik zapewnia bezpłatny odbiór zużytego sprzętu w miejscu dostawy nowego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest kompletny oraz tego samego rodzaju i będzie pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, tj. według zasady „jeden za jeden”, np. latarka za latarkę. Listę salonów, w których można pozostawić zużyty sprzęt (według zasady "jeden za jeden"), znajdziesz tutaj: Lista salonów Empik.. Zużyty sprzęt można również pozostawić w punktach odbioru zorganizowanych przez gminę – wykaz punktów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy.

Przykładowe punkty, w których można pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  1. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
  2. ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa

Jeżeli na opakowaniu lub sprzęcie znajduje się symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że zużyty sprzęt należy gromadzić selektywnie, a nie łącznie z odpadami komunalnymi.

Selektywne gromadzenie zużytego sprzętu przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie.

Empik może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Odbiór sprzętu dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych przez empik.