Filtruj
Kategorie
Twoje środki
Empik Premium
Cena
Dostępność
Ocena produktu
Sprzedawca
  • więcej
Nowości
Język
Autor
  • więcej
Oprawa
Wydawca
  • więcej

Książki o prawie pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, której zapisy regulują stosunek pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Określa ono prawa obowiązki obydwu stron, wymogi w zakresie organizacji miejsca pracy, reguluje czas pracy, uprawnienia związków zawodowych i układy zbiorowe, a także wiele innych zagadnień związanych z zatrudnianiem pracowników. W naszej ofercie książek o prawie pracy znajdziesz wiele pozycji zawierających podstawowe informacje i wytyczne z tego zakresu, zapisy konkretnych rozporządzeń i regulacji, a także liczne kompedia wiedzy, stanowiące zbiór praktycznych zapisów dla każdego przedsiębiorcy i pracownika.

Najważniejsze książki o prawie pracy

W naszej ofercie książek o prawie pracy przygotowaliśmy wiele tytułów traktujących o podstawowych zapisach tej dziedziny prawa. W ten sposób, znalazły się w niej kodeksy prawa pracy, zbiory przepisów i komentarze do nich, a także publikacje zawierające najważniejsze pytania z tego zakresu i odpowiedzi na nie. Nie zabrakło tu także monografii poświęconych systemowi prawa pracy oraz prawnym aspektom zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.

Regulacje dotyczące zatrudniania pracowników w książkach o prawie pracy

Wiele pozycji znajdujących się w naszej ofercie omawia najważniejsze zagadnienia z zakresu zatrudniania pracowników. Regulacje dotyczące umowy o pracę, zlecenie i umowy o dzieło, systemy wynagradzania, prawo ubezpieczeń społecznych, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, kontrakty menedżerskie, pracownicze plany kapitałowe, świadczenia pozapłacowe, zasiłek chorobowy oraz zwolnienia grupowe to przykłady tematów, których omówienie znajdziesz w naszej propozycji książek. Poza nimi odnajdziesz w niej także zagadnienia związane bezpośrednio z bezpieczeństwem pracowników takie jak: odpowiedzialność pracodawców za choroby zawodowe, dyskryminacja w miejscu pracy ze względu np. na płeć, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz pozycje omawiające prawne aspekty mobbingu.

Przejrzyj naszą ofertę książek o prawie pracy i wybierz z niej tytuły, które dostarczą ci odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania.

więcej