A Study in Scarlet. Studium w szkarłacie z podręcznym słownikiem angielsko-polskim