Nie wierz we wszystko, co czujesz. Rozpoznaj swoje emocje i uwolnij się od lęków