Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918