Ciche zwycięstwo. Amerykańska wojna podwodna przeciwko Japonii