Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach. Wydanie 37

Opracowanie zbiorowe