The War of the Worlds. Wojna światów z podręcznym słownikiem angielsko-polskim