The Time Machine. Wehikuł czasu z podręcznym słownikiem angielsko-polskim