The Picture of Dorian Gray. Portret Doriana Greya z podręcznym słownikiem angielsko-polskim