The Sign of the Four. Znak czterech z podręcznym słownikiem angielsko-polskim