The Horror of the Heights. Groza na wysokości z podręcznym słownikiem angielsko-polskim