Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach. Wiedza i kluczowe kompetencje