Święty Paweł. Na rozdrożach synagogi i kościoła. Biografia