Świadomość, fenomen, wyobrażenie. Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a