Rzuć okiem na litery a, o, u, ó, e, i y. Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową na materiale literowym