Przeszłość i dziś 2. Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Część 1