Pismo Święte. Stary i Nowy Testament

Opracowanie zbiorowe