Pismo Święte. Nowy Testament

Opracowanie zbiorowe