Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu