Miniatury matematyczne 66. Wielokąty i dwusieczne. Zmierzyć niewymierne. Ciągi i przybliżenia