Memoirs Of Fanny Hill. Pamiętniki Fanny Hill z podręcznym słownikiem angielsko-polskim