Materiał wyrazowo obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi