Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Karty pracy