Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań

Opracowanie zbiorowe