Czytaj z Albikiem, Świat zwierząt, mówiące pióro z książką