Biblia. Wybór tekstów ze Starego i Nowego Testamentu. Lektura z opracowaniem

Opracowanie zbiorowe