Anne of Avonlea. Ania z Avonlea z podręcznym słownikiem angielsko-polskim