Najstraszniejszy drapieżnik. Żubr Pompik. Wyprawy. Tom 5