Zarządzanie wiedzą, a innowacje w przedsiębiorstwach