Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura