W domu. Moje pierwsze malowanki. Gruby obrys

Opracowanie zbiorowe