Ochrona zabytków. Tytus, Romek i A'Tomek. Księga 11