Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza. Bohater, tchórz czy zdrajca