Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych